Okuma Süresi: 2 Dakika

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT

Yazar: MUSTAFA GÜNEŞ
Gayrimenkul ve İnşaat

Gayrimenkul ve inşaat, toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren sektörlerdir. Kira sözleşmelerinden gayrimenkul tesciline, tapu işlemlerinden kamulaştırmaya kadar çok sayıda başlık içeren bu sektörlerde zaman zaman çeşitli uyuşmazlıklar ve dava konuları ortaya çıkabilmektedir. Gayrimenkul hukuku ya da inşaat hukuku, bu sektörlerdeki hukuki sorunların çözümü, anlaşmazlıkların giderilmesi ve kanunlar çerçevesinde ilgili tarafların haklarının korunması gibi konularla ilgilenen hukuk dalıdır.

MGC Legal, gayrimenkul hukuku alanında ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti güncel mevzuata göre sağlamaktadır. Peki, gayrimenkul hukuku nedir? Gayrimenkul hukuku hizmetleri nelerdir?

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku; konut, daire, müstakil ev, apartman, arsa ve tarla gibi taşınmazlara ilişkin hakları belirleyen hukuki süreçtir. Gayrimenkul uzlaşmazlıklarının çözümü için esasların belirlendiği hukuk dalı olan gayrimenkul hukuku, medeni hukukta “eşya hukuku” kapsamında değerlendirilmektedir.

Gayrimenkul hukuku; karmaşık ve zor bir alandır. Özel bir uzmanlık gerektirir. Çünkü, bu sektörlerde hukuki anlamda istisnai durumlar fazladır. Bu sebeple; bu alanda uzmanlaşmış hukukçular tarafından gayrimenkul ve inşaat hukuku hizmeti sağlanabilir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukukunun Kapsamı Nedir?

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar konusunda destek sağlayan bir alandır. Taşınmazlar; konut, arsa, her türlü bina ya da tarla gibi mali değeri ve tarafları olan varlıklardır. Bu hukuk dalının kapsamı çok geniştir. Kira sözleşmesi şartlarına uymayan ev sahiplerinden evi boşaltmayan kiracının tahliyesine, ortaklığın giderilmesinden tapu kaydının düzeltilmesine kadar birçok konu, gayrimenkul ve inşaat hukuku kapsamına girer. Ayrıca;

 • Ev sahibi-kiracı sorunları,
 • Mirasçıların ortak olduğu gayrimenkul anlaşmazlıkları,
 • Haksız yere işgal edilen taşınmazlar,
 • Kamulaştırma,
 • Kat karşılığı uyuşmazlıkları gibi çok sayıda konu hakkında sağlanan hizmetler de gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilir.

Bu arada, gayrimenkul hukuku oldukça geniş kapsamlıdır ve alt dalları da vardır.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku davaları oldukça fazladır. Yaygın olarak gayrimenkul tahliye davaları söz konusu olmaktadır. Ancak, gayrimenkullerde dava konusu çok sayıda başlık vardır. Gayrimenkul davaları arasında yaygın olanlar şöyle sıralanabilir;

 • Tapu kaydı düzeltilmesi davası,
 • İpotek davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) davası,
 • Gayrimenkule müdahalenin men-i davası,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • İşgal tazminatı (ecri misil) davası,
 • Önalım (şufa) davası,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Acele kamulaştırma davası,
 • Kamulaştırmasız el atma davası,
 • Bina sözleşmeleri davaları,
 • Kat karşılığı sözleşmesinin düzenlenmesi davası,
 • Türkiye’de gayrimenkul edinen yabancıların taraf olduğu davalar.

Gayrimenkul davaları; kişiler, kurumlar ya da işletmeler arasında olabilir. Özel ya da kamu kurumları, bu davalarda taraf olabilmektedir. Bu sebeple gayrimenkul davaları, farklı kanunlarla ya da hukuk dalları ile ilişkilidir.

MGC Legal’in Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, gayrimenkul ve inşaat hukuku hizmetlerinde uzman hukukçularla destek sağlamaktadır. Ticari gayrimenkul geliştiricileri, yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım fonları, borç verenler gibi taraflara hukuki hizmet sunulmaktadır. Mülk finansmanı, gayrimenkul satın alma, geliştirme ve kiralama, gayrimenkul yönetimi ve elden çıkarılması gibi konularda hukuk danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

MGC Legal avukatları, gayrimenkul sektörü hakkında geniş bilgi sahibidir. Gayrimenkul işlemlerinde herhangi bir anlaşmazlık durumunda müvekkillerin üzerindeki hukuki riskler ve sorumluluklar konusunda profesyonel süreçler işletilmektedir. Ayrıca; gayrimenkul satın alma, yönetim ve elden çıkarma konularında tüzel kişilere destek verilmektedir. Gayrimenkul ve inşaat hukuku alanlarında sağlayan hizmetler şunlardır;

 • Gayrimenkul alım satım süreçlerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve kapatılması,
 • Gayrimenkul işlemlerinde detaylı durum tespiti ve denetim,
 • Gayrimenkul geliştirme,
 • Emlak yönetim planları,
 • Gayrimenkul finansmanı,
 • İpotek yapılanması,
 • Arazi değerleme uyuşmazlıkları,
 • Kira sözleşmeleri hazırlanması,
 • İmar ve izin uyuşmazlıkları,
 • Kamulaştırma uyuşmazlıkları,
 • Emlak vergisi uyuşmazlıkları,
 • İnşaat sözleşmesi hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi,
 • İnşaat anlaşmazlıklarının ele alınması.

MGC Legal Gayrimenkul Alanında Yılın Hukuk Bürosu Seçildi

Her yıl dünya genelinde uzmanlık derinlikleri, müvekkil hizmet kaliteleri ve yenilikçi çözümleri ile öne çıkan başarılı hukuk bürolarını ve avukatları ödüllendiren dünyanın saygın hukuk ve iş dünyası yayınlarından Lawyer Monthly, 2017 Private Clients Awards değerlendirmesinde MGC Legal’i “Gayrimenkul Alanında Yılın Hukuk Bürosu” seçti.

Devamı > “MGC Legal Gayrimenkul Alanında Yılın Hukuk Bürosu Seçildi.”