Okuma Süresi: 2 Dakika

Whatsapp Grubunda “Yöneticiye Hakaret ve Ürün Kötüleme” Haklı Nedenle Fesih Sebebi Sayılır

Yazar: BEGÜM BAYRAM
Whatsapp Grubunda “Yöneticiye Hakaret ve Ürün Kötüleme” Haklı Nedenle Fesih Sebebi Sayılır

MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu “Whatsapp Grubunda ‘Yöneticiye Hakaret ve Ürün Kötüleme’ Haklı Nedenle Fesih Sebebi Sayılır” başlıklı makalemizi okumanıza sunarız.

Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp’ta çalışanların kendi aralarında kurdukları grupta şirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötüleyen mesaj yazan üç çalışan işten çıkarıldı. İşçilerden biri haksız fesih iddiasıyla işe iade davası açsa da, hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi davayı reddetti.

Dava dilekçesinde, uçtan uca şifreli bir sistemdeki yazışmaların üçüncü kişilere kapalı olduğu ve delil olarak kullanılamayacağı, bu yazışmalar gerekçe gösterilerek yapılan feshin geçersiz olacağı belirtilerek işe iade talep edilmiştir.

Davalı şirketin vekili ise, davacının WhatsApp grubundaki yazışmalarda şirket yöneticilerine ağır küfür ve hakaretler ettiğini, iş arkadaşlarını şirkete ait ürün hakkında negatif yazılar yazmaya teşvik ettiğini, şirketin ismine zarar vermeye çalıştığını, bu gerekçelere yapılan feshin haklı nedenlere dayandığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Yerel mahkeme kararında, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verdi. Davacı işçinin istinafa başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi ise WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından hile veya tehdit yoluyla elde edildiğine dair delil veya iddia bulunmadığını vurgulayarak, “WhatsApp grubuna dahil üye işçilerden birisi tarafından iş yeri yetkililerine yazışmaların gösterimi neticesinde fesih sürecinin başladığı anlaşılmış olup, iş yeri yetkililerinin kendilerine yönelik yazılan ağır sinkaflı hakaretlerden haberdar olmaları sonrasında davacı ile birlikte aynı ortamda çalışmalarını beklemek hakkaniyete aykırı olacaktır.” diyerek feshi haklı buldu.

İş Kanunu‘nda işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma halleri sıralanırken “işverene karşı hakaret veya küfürlü sözlerin gıyaben sarf edilmesi” fiili açıkça zikredilmese de birçok madde bu konuyu düzenliyor. Örneğin, 25. maddenin 2. fıkrasında “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması” maddesi ile “İşçinin, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması” bentleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hakaret eylemi yüz yüze konuşarak yapılabileceği gibi, WhatsApp ya da E-mail gibi ortamlarda da yapılabilir. Dolayısıyla işverene karşı yapılmasa dahi gıyabında ona karşı hakarette bulunularak iş yerinde huzurun kaçırılması ve işin yapılmasını engelleyici ortam oluşturulması tazminatsız kovulmaya sebep olabilmektedir. Birçok Yargıtay kararında da bu durumun işten çıkartma için ‘haklı neden’ sayıldığı görülmektedir.


İlginizi Çekebilir: