| Okuma Süresi: < 1

FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI


MGC Legal müvekkillerinin fikri haklarını yurt içinde ve yurt dışında nasıl korumaları gerektiği konusunda onlara hukuki tavsiyelerde bulunur. Bunu yaparken marka tescili ve bakımı, taklit ürünle mücadele, patent tescili ve korunması ve telif haklarının tescili gibi hizmetler verir.

Bu süreçlerde MGC Legal bu konuda daha sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi aşamasından başlayarak fikri hakların münhasır ve gayri münhasır bir şekilde devri konusunda hizmetler verir.

MGC Legal vermekte olduğu müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra müvekkillerini ayrıca fikri haklarla ilgili davalarda temsil eder.