Okuma Süresi: 6 Dakika

Boşanma ile İlgili Merak Edilenler

Yazar: MGC LEGAL
Boşanma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin boşanma davası ile sonlandırıldığı hukuki bir sonuçtur. Evlilikteki fiili birliktelik, boşanma ile yasal olarak sona ermiş olur. Evlilik gibi doğal bir süreç olan boşanma; eşlerin çeşitli sebeplerle anlaşamaması, aldatma, cinsel ilişkiden kaçınma, suç işleme, hakaret, iftira, fiziksel şiddet gibi farklı durumlarda söz konusu olabilir.

Yıllarca birlikte yaşamayı başaran çiftler, basit sebeplerle boşanma kararı alabilir. Medeni hukukta önemli bir yer tutan boşanma, aynı zamanda çiftleri yıpratan bir süreç de olabilir. Sürecin hızlı sonuçlanması için boşanma avukatından destek almak önemlidir. Peki, boşanma nedir? Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri nelerdir? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabına yer verdiğimiz makalemiz, boşanma sürecinde size yol gösterecek!

Boşanma Nedir?

Boşanma, teorik olarak “evliliğin sona ermesi” anlamında kullanılan bir terimdir. Aile mahkemelerinin en çok ilgilendiği hukuki bir durum olan boşanma, evlilik ilişkisinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma davası, aile hukuku avukatları tarafından takip edilir. Boşanma hukuku, mal paylaşımından çocuk velayetine kadar birçok konuyu içerir.

Boşanma Hukuku Nedir?

Boşanma hukuku, boşanma davasından mal paylaşımına, çocuk velayetinden nafakaya kadar çok sayıda konuyu içine alan bir süreçtir. Boşanma davasında yetkili mahkeme, aile mahkemeleridir. Boşanma avukatı tarafından takip edilerek, aile mahkemelerinin sonuçlandırdığı boşanma, yoğun duygusal bir süreçtir.

Eşlerin boşanmadaki hukuki süreci, aynı zamanda hassas insan becerileri gerektiren bir durumdur. Çocukların velayetinin hangi tarafta olacağı; mal paylaşımında kimin ne kadar hakkı olacağı gibi karmaşık konular, her iki taraf ve boşanma hukukçuları için yıpratıcı ve stresli bir süreçtir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

“Evliliğe hukuken son verilmesi” anlamına gelen boşanma, eşler hayatta iken mümkün olabilir. Eşlerin medeni hali, nüfus kayıtlarında “evli” olarak kaydedilir. Boşanma davası sonrası mahkemenin boşanma kararı vermesi ile eşlerin medeni hali “boşanmış” olarak değişir. Boşanma ile tarafların evlilikten doğan hakları ve yükümlülükleri sona ermiş olur. Peki, boşanmanın sebepleri nelerdir?

Boşanmanın sebepleri, Medeni Kanun‘un 129 ila 134. maddelerinde düzenlenmiştir. Boşanma için bu maddelerde belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmiş olması gerekir. Boşanma kararı alan eşler, anlaşmalı boşanma nasıl olur, hangi hallerde boşanma olmaz, tek celsede boşanma sebepleri nelerdir gibi birçok sorunun cevabını aramaya başlar.

İşte boşanma sebeplerinden en önemlileri;

 • Cana Kast Etme ve/veya Kötü Muamele: “Cana kast ve fena muamele”, Medeni Kanun’da boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir. Cana kast, öldürmeye teşebbüstür. Fena muamele ise, fiziksel ve psikolojik şiddettir. Örneğin; işkence, fiziki şiddet, sıra dışı cinsel ilişkiye zorlama, sokağa atma, aç bırakma ve korkutma gibi eylemler, acı ve ızdırap vericidir. Bu sebeple boşanma sebepleri arasında önemli bir yer tutar.
 • Zina ya da Aldatma: Zina, evli bir erkek ya da kadının başka biri ile cinsel ilişkiye girmesidir. Boşanma söz konusu olduğunda zina ya da aldatmanın kiminle yapıldığı önemli değildir.
 • Suç İşleme: Kanunda “cürüm” olarak tanımlanan yüz kızartıcı suçlar, boşanma sebebidir. “Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” olarak adlandırılan cürümler; hırsızlıktan kaçakçılığa, rüşvetten dolandırıcılığa, ihtilastan zimmete, tecavüzden sahtekarlığa kadar geniş bir yelpazede suç olarak kabul edilen eylemlerdir.
 • Şiddet: Fiziksel şiddet, hem boşanma sebebidir hem de cezai işlem gerektirir. Fiziksel şiddete maruz kalan eş, suç duyurusunda bulunabilir ve boşanma davası açabilir. Evlilik birliğini temelden sarsan şiddetin boşanma davası konusu olabilmesi için boşanma davası açılmadan uygulanmış olması şartı aranır. Boşanma davası sonrası şiddet uygulanmışsa, tazminat da söz konusu olabilir.
 • Aşırı Kıskançlık: Kabul edilebilir ölçüde kıskançlık, evlilik müessesini güçlendirebilirken, aşırı kıskançlık boşanma sebebi olabilmektedir.
 • Cinsel İlişkiden Kaçınma: Cinsel birliktelik, evliliğin eşlere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Sağlık sorunu olmaksızın cinsel ilişkinden kaçınma, “kusur” olarak kabul edilmektedir. Bu durumda karşı taraf için haklı boşanma sebebi olmaktadır.
 • Terk Etme: Eşin ikametgahı terk etmesi, haklı boşanma sebeplerinden biridir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, evi terk eden eşin evlilik sorumluluğundan kaçmak üzere evi terk etmesidir. Çeşitli zorunluluklar sebebiyle evin terk edilmesi, boşanma sebebi değildir.
 • Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığının olması, neslin sağlıklı devamı beklentisini engelleyebilir. Bu sebeple akıl hastalığı kanunda boşanma sebebi sayılmıştır. Akıl hastalığına rağmen yapılan evlilik, mutlak butlanla batıldır, iptal edilebilir. Kanuna göre, akıl hastalığının boşanma gerekçesi olması için hastalığın 3 yıldır devam etmesi ve iyileşmenin mümkün olmaması gibi şartlar aranır.
 • Aile Müdahalesi: Eşlerden birinin ailesinin, evlilik birlikteliğini sarsacak şekilde eşlerin müşterek hayatına müdahale etmesi, boşanma sebebi olabilmektedir.

Yukarıda sayılan boşanma sebeplerinin dışında; ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, aileye hakaret, iftira, kumar, sosyal medyada duygusal ilişki, hasta eş ile ilgilenmeme gibi sebepler de evlilik birliğini sarsan boşanma sebepleri olabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası iki farklı yöntemle açılabilir; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası…

Anlaşmalı Boşanma Davası

Adından da anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma davası, eşlerin, boşanma ile ilgili her konuda anlaştıkları boşanma davası türüdür. Bu davada uzlaşılan konular, boşanma protokolünde açıkça belirtilir. Anlaşmalı boşanma davası protokolünde hukuki sorunlarla karşılaşmamak için aile hukuku uzmanı boşanma avukatından destek alınması önemlidir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin en az 1 yıl evli kalması şartı vardır. Peki, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Bu davada eşler, boşanma ve boşanmaya bağlı konularda yaptıkları anlaşmayı içeren protokol ile birlikte boşanma davası dilekçesi hazırlar. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, üç nüsha olarak aile mahkemesine sunulur. Boşanma davası harcı yatırıldığında anlaşmalı boşanma davası açılmış olur. Eşler, anlaşmalı boşanmada nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda özgür bir şekilde anlaşabilir. Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir gibi soruların cevapları için uzman bir boşanma avukatından destek alınmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Bu dava, boşanmaya karar veren eşlerin boşanma ile bağlantılı konularda anlaşamadıkları durumda açılır. Peki, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Öncelikle usulüne uygun olarak boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçe, yetkili mahkemeye sunulur. Dava harçlarının ödenmesi ile boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı verilmiş olur.

Boşanma dava dilekçesi aile mahkemelerine sunulur. Aile mahkemesi, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yerdeki mahkeme olabilir. Bu davada dilekçe üç nüsha olarak yetkili aile mahkemelerine sunulur. Dilekçenin verildiği adliye binasında aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi kalemine sunulur. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları nelerdir? Bu soruların cevapları, boşanma avukatının boşanma sürecine ilişkin yapacağı değerlendirmeler sonucu cevaplayabileceği sorulardandır.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma, çiftlere bazı sorumluluklar yükler. Bunlardan biri adil mal paylaşımıdır. Boşanan eşlerin, yasal mal varlıkları doğrultusunda mal paylaşımı yapmaları gerekir. Boşanma davası sonuçlanınca mal paylaşımı süreci başlar. Eşler arasında boşanmada mal paylaşımı sözleşmesi varsa, bu sözleşme dikkate alınır. Sözleşme yoksa mal paylaşımı hukuku gündeme gelir.

Boşanma davasında mal paylaşımı konusunda boşanma uzmanı bir avukattan destek alınması hak kayıplarını önleyecektir. Aksi halde eşlerden biri boşanmada mal kaçırma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Boşanma avukatı, boşanmada hangi mallar paylaşılmaz gibi konularda da destek olacaktır. Ayrıca, boşanmadan önce satılan ev araba mallar Yargıtay kararları çerçevesinde nasıl paylaştırılır gibi soruların cevapları da boşanma sürecinde boşanma avukatlarının destek olabileceği konular arasında yer alır.

Boşanmada Düğün Takıları

Boşanmada düğün takılarının kime ait olduğu, boşanma davalarında sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Yargıtay, bu konuda net bir içtihat oluşturmuştur. Buna göre, düğün takıları, ziynet eşyaları ve düğünde takılan paralar, kadına aittir. Yargıtay’ın bu konudaki kararı; “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” kararı vermiştir. Bu karar göre boşanmada düğün takıları kadına verilir. Öte yandan, boşanma davasında ziynet eşyaları da istenebilir.

Boşanma İle İlgili Bilinmesi Gereken Terimler Nelerdir?

 • Velayet: Boşanan tarafların, çocuğun ya da çocukların üzerinde haklara sahip olmasını ifade eder.
 • Evlilik Sözleşmesi: Taraflar arasında evlenmeden önce yapılan anlaşmadır. Boşanma veya ölüm halinde birbirlerinin malları üzerindeki gelecekteki haklarından vazgeçtikleri anlamına gelir.
 • Şartname: Boşanan eşler arasında, aralarındaki sorunları çözen ve genellikle mahkemenin kararlarına bağlanan bir anlaşmadır.
 • Mal Paylaşımı: Evlilik tarihinden sonra eşlerden birinin edindiği tüm mülkler, “evlilik mülkü” olarak kabul edilir. Bu mallar adil bölüşmeye tabidir.
 • Nafaka: Nafaka veya eş desteği, bir eş tarafından bir uzlaşma anlaşması veya mahkeme kararı uyarınca diğerine yapılan aylık ödemedir. Boşanmanın adil olmayan ekonomik etkilerine karşı verilmektedir.
 • Tazminat: Boşanma davalarında kusurlu taraf, az kusurlu ya da kusursuz tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir. Maddi tazminat veya manevi tazminata, aile mahkemesi karar verir. Tazminat için kusura ilişkin delilli ispat gerekir.

Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, oldukça karmaşık ve çetrefilli davalardan biridir. Bazı davalar yıllarca sürebilir. Boşanma avukatı, boşanma sürecinde hak kayıpları yaşamadan boşanmanın tamamlanmasını sağlayabilen hukukçulardır. Boşanma avukatları, aile hukuku ve boşanma hukuku konularında mevzuata her yönüyle hakim olmalıdır. Özellikle aile davaları ile ilgili yasal bilgi birikimine sahip olmalıdır. Aksi halde müvekkilin hak kaybı ortaya çıkabilir.

Boşanma davası nasıl açılır? Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ne olur? Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Anlaşmalı boşanma nasıl olur? Bu sorular, oldukça teknik ve hukuki sorulardır. Bu soruların cevaplarını arayanlar, uzman bir boşanma avukatına başvurmalıdır!

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı, boşanma davası süreçlerinde aktif olarak rol alır. Boşanma avukatı ücretleri, baro tarafından belirlenmiştir. 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma davası avukatlık ücreti, 5.100 TL’dir. Bu boşanma avukatı ücreti, tüm Türkiye’de geçerli olan asgari miktardır. Bu ücret, davaya ve süreçteki gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.

MGC Legal Boşanma Davaları İçin Profesyonel Hizmetler Sunuyor!

Boşanma, hukuki bir haktır. Arzu edilmeyen ancak mecbur kalındığında uygulanması gereken boşanmada, karmaşık birçok sorunun cevabı bulunmalıdır. Boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer? Hangi hallerde boşanma olmaz? Erken boşanma nedir? Boşanma avukatı ücretleri ne kadardır? Bu soruların cevapları için profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır.

MGC Legal olarak boşanma davaları için alanında uzman boşanma avukatı kadrosuna sahibiz. Boşanma avukatlarımız; tek celsede boşanma sebeplerinden çekişmeli boşanma davasına, boşanma davasında kadının haklarından boşanmada nafaka taleplerine kadar birçok konuda müvekkillerinin beklentilerine uygun hukuki süreç işletmektedir. Boşanma davasında mal paylaşımından anlaşmalı boşanmada nafaka süreçlerine kadar boşanma davalarında her türlü destek için MGC Legal’in boşanma avukatlarından destek alabilirsiniz!


İlginizi Çekebilir: