Okuma Süresi: 2 Dakika

Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi

Yazar: ADEM BURAK YILMAZ
Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi – Genel Değerlendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 20.10.2021 tarihinde “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” isimli rehberde unutulma hakkıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişimine değinilmiştir.

Ayrıca, kişilerin isim ve soy isimleri ile arama motorlarında yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirme de dikkate alınacak kriterler şöyle belirlenmiştir:

 • İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması,
 • Arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması,
 • Bilginin içeriğinin doğruluğu,
 • Bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi,
 • Bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması,
 • Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması,
 • Bilginin güncelliği,
 • Bilginin kişi hakkında önyargıya sebep olması,
 • Bilginin kişi açısından risk doğurması,
 • Bilginin kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu,
 • İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması,
 • Bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması,
 • Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması,

şeklinde belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilir: Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun.

Bu kriterler ile birlikte ilgili kişinin hak arama yöntemi bakımından, ilgili kişilerin unutulma hakkı çerçevesinde kuruma şikâyette bulunmadan önce kanunun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesi uyarınca ilgili kişi tarafından, kişisel verilerini işleyen veri sorumlusuna başvuruda bulunması zorunludur.

Başvuru Usulü” başlıklı 5. maddesinde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru yöntemleri belirlenmiştir. Buna göre ilgili kişi, kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilecektir.

Aynı zamanda veri sorumlusuna yapılan başvuruda ad, soy ad ve başvuru yazılı ise; imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Bu sebeple ilgili kişilerin unutulma hakkına yönelik olarak öncelikle arama motorlarına başvuru yapması gerektiği rehberde belirtilmiştir.

Arama motorlarına yapılan başvurunun sonuçsuz kalması halinde ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilecektir. Kanunun “Kurula Şikâyet” başlıklı 14. maddesi uyarınca, başvurunun veri sorumlusu tarafından reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya ilgili kişiye cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi tarafından, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikâyette bulunulması mümkündür.

İlginizi Çekebilir: KVKK Tarafından 11.02.2021 Tarihinde Yayımlanan 12 Yeni Karar.


Anahtar Kelimeler: Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi, Unutulma Hakkı, Unutulma Hakkı ve Arama Motorları.

Detaylı Rehber: KVKK – Unutulma Hakkı.