| Okuma Süresi: < 1
|

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

AV. KARDELEN DEMET ATAY

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Meclis tarafından kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Kişisel veri kanunda “belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin bütün bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır Kişisel veri kapsamına sadece ad soyad yerleşim bilgileri değil aynı zamanda fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgiler de dâhil olacaktır.

 

Veri işleme eylemleri kanunda açıkça belirtilmemiş ve sınırlandırılmamış olup veriye ilişkin her eylem veri işleme olarak kabul edilebilecektir.

 

Kişisel Veriler kişinin açık rızası olmadan işlenemeyecek, ancak kanunda belirlenen hallerden birinin vuku bulması sonucu kişinin rızası aranmadan da veriler işlenebilecektir. Ek olarak bazı kişisel veriler özel nitelikli kişisel veri olarak belirtilmiş ve bunların işlenmesi kural olarak kişinin açık rızasına bağlı tutulmuştur. Bu verilerin işlenmesi ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen yeterli önlemler alındıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

 

Kanun, bireylere kendi verilerinin işlenip işlenemediği, başkalarına aktarılıp aktarılmadığı ve kendisiyle ilgili işlenen bilgileri öğrenme hakkı tanımıştır. Verileri işlenen kişi bu verilerin yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini de talep edebilecek. Ayrıca kişi, kendi verileri işlenirken bir hak ihlali olduğunu düşünüyor ise veri sorumlusuna başvuracak, talebinin olumsuz yanıtlanması veya yanıtlanmaması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu altında bulunan Kurul’a başvurabilecektir.

 

Kanunda ayrıca kanunun uygulanmayacağı haller belirtilmiştir. Bu istisnalardan en önemli olanı kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görevli ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi hususudur. Bu hükümde yer alan durumlar uyarınca Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer istihbarat birimlerinin bu hususlarda yapmış olduğu veri işleme faaliyeti kapsam dışında tutulacak.