| Okuma Süresi: < 1

PROJE FİNANSMANI


Proje Finansmanı MGC Legal’in favori faaliyet alanlarından birini teşkil eder. Proje Finansmanı Ekibimiz başarılı bir finansmanın ancak finanse edilen projeyi ve yer aldığı faaliyeti iyi tanımakla mümkün olduğunu çok iyi bilir. Bir başka deyişle, MGC Legal kredi sözleşmesi dokümanlarını dokunulmaz metinler olarak değil dikkatle müzakere edilmesi ve müvekkil lehine tadil edilmesi gereken koşullar olarak görür.