| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri

BERK AKKAYA
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Yayınlanan Yönetmelik ile araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin hangi usul ve esaslarla yürütüleceği oldukça detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20 ve 22. maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

Yönetmeliğe göre Noterler tarafından yapılan devir, satış ve her türlü tescil işlemleri ARTES’e (araç teslim ve tescil sistemi) işlenecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescil işlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kayıt sistemine işlenecektir. Bu söz konusu her iki sistemde de depolanan bilgiler ve belgeler gizli olup erişim yetkisi olmayan kişilere açılması mümkün değildir. Araç sicillerindeki her türlü bilgi en az 10 yıl süreyle saklanır.

Yönetmelikte yer alan 10. maddeye göre, araçların tescili nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kağıtların bedelleri, tescile yetkili olanlar tarafından tahsil edilir. Yönetmelikte yer alan son derece önemli bir diğer hüküm ise vergi denetimini artırmak açısından son derece önem arz etmektedir.

Buna göre, Tescil edilen araçlara ve sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan araç üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Yine bir diğer önemli hüküm engelli araçlarının tescili hakkında düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, engellilere ait araçların tescili, araç sahibinin engellilik derecesini gösterir sağlık raporu, ilgili vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen özel tüketim vergisi istisnası uygulandığına dair özel tüketim vergisi ödeme belgesi ve araçların tescili için gerekli diğer belgeler esas alınarak yapılır.

Araçlarda “modifiye” olarak da bilinen teknik değişiklikler ile aracın renginin değiştirilmesi durumlarında aracın muayenesinin yapılmış olması koşuluyla değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir notere başvuru yapılarak ARTES’e işlenir.

Yönetmelik ana hatlarıyla yukarıdaki hususları düzenlemekle uygulamada kafa karışıklıkları yaşanan pek çok noktayı aydınlatmış bulunmaktadır.


İlginizi Çekebilir: Motorlu Araçlarda Blokeli Satış İşlemi.

Anahtar Kelimeler: Araç Satış, Araç Satış Hizmetleri, Araç Devir ve Tescil Hizmetleri, Araç Devir Hizmetleri, Araç Tescil Hizmetleri, Araç Devir, Araç Tescil.