Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Bilişim ve Teknoloji Hukuku, hukukun en yeni dalıdır. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması hukuk sektörünü de etkilemiştir. Bilişim hukuku, bilgi paylaşımı ile ilgili hukuk alanıdır. Buna, İnternet kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen İnternet Yasası da dahildir.