Okuma Süresi: 2 Dakika

Malta’da Oturum İzni Nasıl Alınır?

Yazar: MGC LEGAL
Maltada Oturum İzni Nasıl Alınır?

Plajları, tarihi yapıları ve dil okulları ile tanınan Avrupa Birliği üyesi ada ülkesi Malta, son on yılda Türkiye’den çok sayıda girişimci için Avrupa pazarı üssü haline geldi. Çok sayıda Türk vatandaşının süresiz oturum izni için tercih ettiği Malta, iş girişimleri için yeni oturum izni türü olan ‘NRP’yi hayata geçirdi.

Malta NOMAD (NRP) Oturum İzni Vizesi Nedir?

Malta NOMAD (NRP) oturum izni, iş yapısı gereği uzaktan çalışabilen kişilerin Malta’da oturum izni almasını sağlayan bir vize türüdür. Bu vize tipi sayesinde bir başka ülkede çalışan üçüncü ülke vatandaşları, Malta’da yaşayarak uzaktan çalışabilmektedir. Yalnızca telekomünikasyon araçları ile çalışabilme imkanına sahip kişiler, Malta NRP oturum izni vizesinden faydalanabilir.

NRP programı kapsamında Malta’da oturum izni vizesine başvuracak kişilerin AB’ye üye ülke vatandaşı olmaması gerekmektedir. Bu vize türüne başvuran kişiler aşağıda yazılı şartlardan birini karşılamalıdır:

  • Yabancı bir işveren tarafından istihdam edildiğini gösteren kanıt niteliğindeki iş sözleşmesi,
  • Malta sınırları dışında kurulmuş bir iş yeri ya da şirketin sahibi ya da hissedarı olmak,
  • Müşterilerinin önemli çoğunluğu yurt dışında olan ve bu müşterilerle iş bağlantıları olduğunu yazılı sözleşme ile kanıtlayabilen serbest ya da danışmanlık iş hizmetleri sunan kişiler,

Yazılanlara ek olarak; başvuran kişilerden sabıka kaydı, aylık en az 2700 Euro brüt gelire sahip olduklarına dair belge ve Malta’da geçerli tam kapsamlı sağlık sigortası istenmektedir. Başvuran kişiler ayrıca Malta’da konut kiralamalı ya da satın almalıdır.

Malta’da Süresiz Oturum İzni Programı Nedir?

Malta’da Süresiz Oturum İzni Programının amacı, Schengen bölgesi ve Avrupa Birliği’nin bir parçası olan Akdeniz’deki ada ülkesini cazip hale getirmektedir. Ilıman iklimi ve yüksek yaşam standartlarına sahip güvenli bir ülke olması sebebiyle Malta, Türkler için iyi bir seçenektir.

Malta’da süresiz oturum izni için başvuru yapan kişilerde, başvuru öncesinde yatırım yapma şartı aranmamaktadır. Sermayeye ilişkin tüm harcamalar, göçmenlik sürecinin sonunda gerçekleşir.

Oturum izninin onaylanmasının ardından, ailelerin Malta devletine bir defaya mahsus olmak üzere 70 bin Euro (70.000 Euro) bağış yapması gerekmektedir. Söz konusu bağış; başvuran kişiyi, eşini, çocuklarını ve evlilik dışı dünyaya gelen ve ekonomik yönden başvurana bağımlı çocukları yaş sınırı olmaksızın kapsamaktadır.

Hem başvuran kişinin, hem de eşinin ebeveynleri, büyükanne ve dedeleri 7 bin 500 Euro (7500 Euro) ek ücret karşılığında aile üyesi olarak başvuruya eklenebilir. Başvuran kişi Malta’da değeri en az 300 bin Euro olan (300.000 Euro) konut satın aldığını kanıtlayan bir belge göstermekle ve satın aldığı konutu 5 yıl süre ile satmamakla yükümlüdür.

Malta’da ev almak istemeyen aileler, ülkedeki ilk 5 yıllık ikamet süreleri boyunca kiralama yöntemi ile konaklayabilirler. Fakat, bu durumda Malta devletine bir defaya mahsus ödenecek ücret 100 bin Euro (100.000 Euro) olacaktır.

Malta Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Malta’da 3 yıllık yasal oturum sürecini tamamlayan yatırımcılar, vize sürelerinin sonunda Malta vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir.

Bu kişilerin mal varlığı, sabıka kaydı, Malta’da geçirdiği süre boyunca oluşturduğu itibar ve sağlık durumu gibi kıstaslar değerlendirilir ve detaylı bir incelemeye tabi tutulur. Malta vatandaşlığı onaylanan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonuna direkt yatırım yapması istenir ve vatandaşlığa kabul süreci başlar.

Malta’da oturum izni ve Malta vatandaşlığı hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.