Okuma Süresi: 3 Dakika

İTİBAR YÖNETİMİ

İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar Yönetimi Nedir? İtibar Yönetimi Neden Önemlidir?

İtibar yönetimi, yazılı ve sözlü medya ile sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla, gerçek veya tüzel kişi hakkında veya onlar tarafından oluşturulmuş markalar yönünden toplum nezdinde oluşturulan haksız itibarın düzeltilmesi veya olumlu itibar oluşturma süreçlerini kapsamaktadır.

İtibar yönetimi süreci kişilerin veya kuruluşların geçmişteki davranışlarının tespiti, geçmiş performanslarının değerlendirilmesi ve şimdiki zamanda stratejik olarak sürecin nasıl daha iyi yönetileceği hususlarını içermektedir.

İtibar Yönetimi Neden Önemlidir?

Olumlu itibar, toplum nezdinde kişilere karşı olan güveni arttırır. Bu noktada, kişi ve kurumların itibarını zedeleyen, haber niteliği bulunmayan bu içeriklere karşı anında müdahale önemlidir. Olumsuz içerik ve yayınların düzenli takibi ile zamanında tespiti ve hızla yayılması engellenmelidir.

Doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan veya haksız rekabete konu olacak nitelikteki bu paylaşımlar kurum ve kişiler yönünden önümüzdeki yıllarda çok önemli hale gelecek olumlu dijital bir kimlik oluşmasına da engel niteliktedir.

Bu noktada; hakaret, tehdit gibi kişilik haklarına zedeleyici yorum ve görüşler barındıran yazı ve görsellerin düzenli olarak tespiti ile yine kurum ve kuruluşlar yönünden kişiyi, ürünü ve markayı kötülemeye yönelik paylaşımlar tespit edilerek bu konuda hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir: Hakaret, Tehdit ve Şantaj Suçları.

Günümüzde dijitalleşen Dünya ile birlikte sosyal medya giderek güç kazanmıştır. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden dezenformasyon çok başvurulan bir yöntemdir. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik dezenformasyona en çok maruz kalan topluluklar; futbolcular, hakemler, spor ve diğer medya habercileri ve yorumcuları, aktristler, sosyal medya fenomenleri, marka şirketler, siyasi partiler ve siyasetçiler olduğu görülmektedir.

Sonuçları itibariyle, maddi ve manevi zararlar doğuran bu eylemlere karşı etkili mücadele etmek gerekir.

İtibar Yönetimi Sürecinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar Nelerdir?

İtibar zedeleyen içeriklere yönelik erişim engelleme ve kaldırma olmak üzere içerik sağlayıcısına müracaat, yer sağlayıcısına müracaat, erişim sağlayıcısına müracaat ve sosyal ağ sağlayıcısına müracaat edilmesi mümkündür. Öncesinde, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli yorumların tespit edilerek söz konusu eylemlerin ifade özgürlüğünün sınırları içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi gereklidir.

Sosyal medyada gerçek veya tüzel kişiler hakkında ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan yorumların tespit edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulması, tazminat davası ve saldırının önlenmesi davası açılması sürecinin yürütülmesi mümkündür. Bu doğrultuda, başvurulabilecek başlıca hukuki yolları belirtmek gerekirse;

Suç Duyurusunda Bulunulması

Gerçek veya tüzel kişi hakkında sosyal medya sitelerinde paylaşılan veya yorum olarak yazılan hakaret içerikli yorumların tespiti ve müştekinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

İçeriğe Erişimin Engellenmesi ve Kaldırılması

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda erişimin engellenmesi/kaldırılması yoluna başvurulur. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde Sulh Ceza Hâkiminin kararına sunar. Hâkim, kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar​.

İçerik Sağlayıcısına Müracaat​

İçerik sağlayıcısı, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir (örneğin; sosyal medya kullanıcıları, gazeteler, blog sayfaları gibi)​. İçerik sağlayıcı kanunda da belirtildiği üzere; kendi yüklediği içerikten bizzat sorumludur.​ İçerik sağlayıcısına müracaat ile;​

  • İçeriğin kaldırılması ​,
  • İçeriğe erişimin engellenmesi​,
  • Cevap ve düzeltme hakkının kullanılması talep edilir.​

Yer Sağlayıcısına Müracaat

Web 2.0” olarak da bilinen, yani kullanıcıların da internet sitesi üzerinde içerik yaratabildiği ve içeriği değiştirebildiği; Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Ekşisözlük ve Şikayetvar gibi sosyal medya araçlarının sağlayıcısıdır.

Kanun ve ilgili düzenlemeler gereği, yer sağlayıcı, içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Yer Sağlayıcısına Uyar- Kaldır yolu ile Müracaat​​

  • İçeriğin Kaldırılması​,
  • İçeriğe Erişimin Engellenmesi​ talep edilebilir.

Erişim Sağlayıcıya Müracaat

Erişim sağlayıcıları; kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Erişim sağlayıcıları, internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Örneğin; TTNet, Turkcell, vb. firmalar erişim sağlayıcıdır.​ Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.​

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Müracaat

Sosyal ağ sağlayıcı; sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu kapsamda Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformalar sosyal ağ sağlayıcı olarak kabul edilir.

E-Ticaret Sitelerinde İtibar Yönetimi

E-ticaret sitelerinde itibar yönetimi, sitenin müşterileri tarafından olumlu bir şekilde algılanmasını ve güvenilir bir platform olarak görülmesini sağlamak için gerçekleştirilen stratejilerin bütünüdür. Çünkü, e-ticaret siteleri, müşterilerin ürün veya hizmet satın alacakları sanal bir platformdur ve güven duygusu, müşterilerin bu platformu kullanmaları için en önemli faktörlerden biridir. E-ticaret sitelerinin sektördeki bilinirliklerini arttırmak ve satış oranlarını yükseltmek için itibar yönetimi sürecini doğru yürütmeleri çok önemlidir.

E-ticaret sitelerinde itibar koruma yöntemlerinin uygulanmasında öncelikle internet ortamında site ya da markalar hakkında yayımlanan haberlerin ve dijital içeriklerin incelenmesi gereklidir. Bu kapsamda, kurumsal skandallara dair içeriklerin, nefret söylemlerinin, sektörel bilgi sızmalarının, sahte hesap saldırılarının ve kurumun marka değerini kötüleyecek saldırıların önlenmesi için geniş bir takip ve araştırma yapılması markanın sürdürülebilirliği için önemlidir.

Marka adının karalanmaya çalışılmasının önüne geçilmesi itibar yönetimi sürecinin doğru yönetilmesi ile gerçekleşir. Araştırma sonucu tespit edilen hukuka aykırı içerikler değerlendirilerek analiz edilmeli ve kurum için zarar doğuran, müdahale gerektirenlerin tespiti sağlanarak uygulanacak idari ve hukuki yaptırımlar belirlenmelidir.

Ticari firmaların veya markaların dijital platformlar üzerinden yapılan her içeriği takip etmeleri zor olacağı gibi bu içeriklerin hukuksal anlamda analizi ve tespiti ile gereken hukuki yollara erken başvurabilmek açısından itibar yönetiminin hukuki destek alınarak yapılması önerilmektedir.