Okuma Süresi: 2 Dakika

“Dilediğin Zaman İptal Et” Reklamlarının Haksız Ticari Uygulama Olduğuna Karar Verildi

Yazar: MGC LEGAL
“Dilediğin Zaman İptal Et” Reklamlarının Haksız Ticari Uygulama Olduğuna Karar Verildi

Dizi ve film içeriklerinin yer aldığı streaming (yayın akışı) hizmeti veren dijital ortamdan yayın yapan platformları tarafından ”Dilediğin zaman iptal et! Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık.” şeklinde yer alan abonelik iptal hakkına ilişkin gerçekleştirilen tanıtım ve ticari uygulamalarına 341 Sayılı ve 09.01.2024 tarihli Reklam Kurulu Bülteni’nde idari para cezası ve haksız ticari uygulamaları durdurma cezası verildiği duyuruldu.

İlgili bültende; 2023/6706 ve 2023/6710 dosya numaralı kararlar ile ilgili platformların internet mecraları üzerinden yaptığı reklamlarda ”Dilediğin zaman iptal et! Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık.” ve ”İstediğin zaman iptal et.” şeklinde ibarelere yer verdiği, ancak tüketici tarafından abonelik iptali talebinde bulunulduğunda kendisine mevcut aboneliğe ilişkin iptal hakkı bulunmadığının, söz konusu iptal hakkının bir sonraki dönem otomatik olarak yenilecek abonelik dönemine ilişkin olduğunun tüketiciler tarafından şikâyeti üzerine inceleme başlatılmıştır.

İncelemelerde tanıtımlara istinaden abonelik gerçekleştiren tüketici nezdinde dilediği zaman cezai şart ödemeksizin aboneliği feshedebileceğine ve abonelik süresi dolmadan önce istenildiğinde üyelik iptali sağlanarak kalan süreler için bedel iadesinin sağlanabileceğine ilişkin haklı bir beklenti uyandırdığı, ancak aksi yöndeki şirket uygulamasının aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilmiştir.

Tanıtımların bir mal veya hizmete ilişkin tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu, tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açtığı gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu davranışların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62’nci maddeleri olan haksız ticari uygulama niteliğinde ticari reklamları ele alarak tüketiciye koruma sağlayan hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden bahsi geçen platformlara idari para cezası ve haksız ticari uygulamanın durdurulması cezalarının uygulanmasına Reklam Kurulu tarafından karar verildi.

Bu karar ile bir kez daha reklam veren platformların tanıtımların yanlış bilgi vermiyor olsa dahi, tüketiciyi eksik bilgiyle yönlendirmesi ve bu eksik bilginin tüketicinin tüketim davranışı etkiliyor olmasının da haksız ticari uygulamalar içerisine dahil olacağı vurgulanmış olup; reklam faaliyeti yürüten platformların dikkat etmesi gerektiği görülmektedir.


Kaynak: Ticaret Bakanlığı.