| Okuma Süresi: < 1

YURTDIŞI KAYNAKLI ALIMLARDA GAYRİMENKUL KDV İSTİSNASI

STJ. AV. EBRU CEYHAN

8.02.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunulmuş ve 23.02.2017 tarihinde Genel Kurulca kabul edilmiştir. Şu anda Cumhurbaşkanlığı onay safhasındadır. Sigorta primleri, Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması, damga vergisi gibi alanlarda değişiklik öngören kanunun getirdiği düzenlemelerden biri de yabancıların ve yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları’nın belirli şartları sağlaması ile gayrimenkul alımlarında KDV istisnası uygulanmasıdır.

 

Düzenlemeye göre aşağıdaki şartları sağlayan gerçek veya tüzel kişiler tapuda yapacakları gayrimenkul alımında KDV’den müstesna tutulacaklardır.

 

  1. Tüzel kişi ya da gerçek kişinin ilk teslimi olmalıdır.
  2. Satın alınan gayrimenkul konut ya da işyeri vasfında olmalıdır.
  3. Bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

 

Yukarıdaki 3 şartın sağlanması halinde;

-Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişiler,

-Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (Önerge ile sonradan getirilen hükümdür.) kanun kapsamında KDV istisnasından faydalanabileceklerdir.

 

Bu şartları sağlamadığı halde KDV ödenmemesi halinde alınması gereken KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte, alıcı ve satıcıdan tahsil edilebilecektir. Alıcı ve satıcı müteselsil sorumlu olacaklardır.

 

İstisna kapsamında satın alınan gayrimenkulün 1 yıl içerisinde satılmaması gerekmektedir. Satılması halinde tehsil edilmeyen vergi taşınmazı elden çıkarandan tahsil edilecektir.

İşbu düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayınlandığı takdirde 1.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.