| Okuma Süresi: < 1

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AV. ABDULLAH RESUL DEMİR

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun tarafından öngörülen yönetmeliklerden üç tanesi daha yürürlüğe girdi. 13 Haziran 2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelikler aşağıdakilerdir:

 

* Garanti Belgesi Yönetmeliği,

* Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği,

* Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

 

Garanti Belgesi Yönetmeliği ile bir önceki yönetmelikten farklı olarak garanti belgelerinin Bakanlıkça onaylanması esasından vazgeçilmekte; daha önce ücretsiz onarım hakkını seçmiş bulunan Tüketicinin akabinde diğer seçimlik haklarını da kullanabileceği düzenlenmekte; daha önce bir yıl içinde dört kez veya garanti süresi boyunca altı kez arıza koşulu aranırken, şimdi sadece tekrar arıza halinde malın iadesi söz konusu olabilmektedir.

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile bir önceki yönetmelikten farklı olarak satış sonrası hizmetleri verecek olan sorumluların kapsamı genişletilmekte; satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi süreciyle ilgili olarak belli konularda iyileştirmelere gidilmekte; tamir süresi içinde eşdeğer ürün temin etme yükümlülüğü açık surette düzenlenmekte; garanti süresi içindeki arızalar dışında, malın kullanım ömrü boyunca da onarım sunma yükümlülüğü düzenlenmektedir.

 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği ile de uygulamada tereddütler doğuran bazı hususlar açık bir surette düzenlenerek bu tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.