| Okuma Süresi: < 1
|

YATIRIM YAPANA VE İSTİHDAM OLUŞTURANA TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK VERİLECEK

MERVE KÜTÜKÇÜOĞLU

12.01.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 2 milyon dolarlık sabit sermaye yapan veya 100 kişilik istihdam oluşturan yabancı uyruklu vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı verilebilecektir.

 

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in (“Yönetmelik”) yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 6/12/2016 tarihli ve 3972 sayılı yazısı üzerine, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 12.12.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Yönetmelik ile 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesine ikinci fıkra hükmü olarak aşağıdaki fıkra hükmü eklenmiştir:

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir;

 

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtLarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen,

 

Eklenen 6.fıkra ile 2. fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.