| Okuma Süresi: < 1
|

YARGITAY’DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN FAZLA MESAİ KARARI

AV. EDA AKKAYA

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti.

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu 2014/19129 E., 2015/13542 K. sayılı ve 02.07.2015 Tarihli kararı şu şekildedir:

 

“4857 sayılı Yasanın 41.maddesinde fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu’na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir.

 

Davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dahil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.”

 

Buna göre yıllık 270 saatten fazla yapılan fazla süreli çalışma halinde işçi ücreti verilmiş dahi olsa iş sözleşmesini işçinin tek taraflı olarak sonlandırması, bir haklı nedenle fesih sebebi sayılarak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Çok sayıda işçiyi ilgilendiren bu karar emsal nitelikte olacaktır.