| Okuma Süresi: < 1
|

YABANCI MAKAMLAR TARAFINDAN VERİLEN BOŞANMA KARARLARI HAKKINDA İSTİSNAİ DÜZENLEME

AV. IŞIL ÇEVİKEL VANLI

29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi ile yabancı boşanma kararları hakkında istisnai bir düzenleme getirilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen 27/A maddesine göre;

“(1) Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.”.

Bu değişiklik ile mahkemelerin yanında idari makamlar tarafından verilen kesinleşmiş boşanma, evliliğin butlanı, iptali veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararların da tarafların her ikisinin bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurması hâlinde karar kamu düzenine açıkça aykırı değilse nüfusa tescil edileceği düzenlenerek istisnai bir tanıma usulü kabul edilmiştir.

Tarafların beraber başvuramaması veya yapılan başvurunun reddedilmesi hâlinde yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması için dava açılması gerekir. Bu durumda 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da yer alan şartlara göre karar verilecektir.