| Okuma Süresi: < 1
|

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYET ESASLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

STJ. AV. EDA ALTIPARMAK

4 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de, faaliyet izninin iptaline ilişkin ek bir fıkra ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kurula bilgi verme ve sair konularda kusurlu bulunan Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyet izni iptali hususu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Kurumca talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içinde göndermeyen ya da bir takvim yılı içinde birden fazla bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerine, Kurum tarafından bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilecektir.

Bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin, aykırılığa konu işlemin niteliği, haklı ve mücbir sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek derecede kusur bulunup bulunmadığı hususlarının da değerlendirilmesi suretiyle iptal edilmesi Kurulun takdirinde olacaktır. İradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal edilebilecektir.