1

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARIYLA İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAYATA GEÇTİ

01.10.2020 tarihi itibariyle sosyal ağ sağlayıcılarına1 yönelik önemli yükümlülükler getiren bazı düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısının, Türkiye’de yetkili en az bir kişiyi temsilci ataması gerekmektedir ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (Kurum) bildirmesi gerekmektedir. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde de bu kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Temsilciyi Kurum’a bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına bildirmek için 30 günlük süre verilir. Eğer süre sonunda temsilci bildirilmezse; Kurum Başkanı 10 milyon Türk lirası para cezası verecektir. Bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemeye devam edilmesi halinde verilen idari para cezası 30 milyona kadar arttırılacaktır. Ayrıca bunun devamı halinde reklam yasağı kararı verilecek ve buna ilişkin sosyal ağ sağlayıcısının yeni sözleşme yapması engellenecektir. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğün hala yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin daraltılması için hakimlik tarafından karar verilebilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezaları azaltılır ve reklam yasağı kaldırılır.

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı; içeriğin yayından çıkarılması, erişimin engellenmesi ve özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi talebiyle kendisine başvuranlara başvurudan itibaren 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap verme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca olumsuz cevap için gerekçeli olması koşulu getirilmiştir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden sosyal ağ sağlayıcısına Kurum Başkanı tarafından idari para cezası verilir. Cevap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi açısından 01.01.2021 tarihine çalışmaların tamamlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle sosyal ağ sağlayıcısı, Kuruma bildirmelidir. Rapor verilerden ayrıştırılarak sosyal ağ sağlayıcısının internet sitesinde de paylaşılmalıdır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ağ sağlayıcılarına Kurum Başkanı tarafından 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilecektir. Hazırlanacak ilk rapor 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirilmeli ve internet sitesinde paylaşılmalıdır.

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısına kullanıcıların verilerini korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.

Hukuka aykırılığı yargı kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, doğacak zararlardan sorumludur. Sosyal ağ sağlayıcısının sorumluluğu bu yükümlülüklerle daha da genişlemektedir.

01.10.2020 tarihi itibariyle sosyal ağ sağlayıcıların alması gereken aksiyonlar ve sorumlulukları incelenmiş olup bu yükümlülüklere aykırı davranan sosyal ağ sağlayıcılarına 30 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilebileceği düzenlenmiştir. İdari para cezası ve reklam yasağı ile karşı karşıya kalmak istemeyen sosyal ağ sağlayıcılarının açıklanan hususlarda özen göstermesi gerekmektedir.