| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK

STJ. AV. GÖRKEM BERKAY GÜNEN

Başbakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik” 27.07.2017 tarih ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği”ni yürürlükten kaldırmıştır.

Söz konusu yönetmelik, “Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 50. ve 55. maddesinde belirtilen sicile kayıtlı hava araçları ve insansız hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarını işletenlerin, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın usul ve esaslarını belirlemek” amacıyla hazırlanmış olup, Türk hava sahasını kullanan yerli ve yabancı sivil hava araçları ile insansız hava araçlarının üçüncü şahıslara vereceği zararları teminat altına alan malî sorumluluk sigortasını yaptıracak kişileri, teminat altına alınacak riskleri, azami kalkış ağırlığı itibarıyla hava araçlarının sahip olması gereken asgari teminat tutarını ve sigortanın yaptırılmaması ya da yaptırılıp geçersiz hale gelmiş olması durumlarında uygulanacak yaptırımları kapsayacaktır.

Yönetmelik hükümleri sicile kayıtlı tüm hava araçları ve işletenleri ile Türk havaalanlarını veya hava sahasını kullanan yabancı tescilli tüm hava araçları ve işletenleriyle İHA kayıt sistemine veya İHA siciline kayıtlı İHA’lara uygulanacaktır. Ancak yönetmelik hükümleri, Devlet hava araçları, ayak gücü ile iniş ve kalkış yapabilen hava araçları ile ülke içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan azami kalkış ağırlığı 500 kilogramın altında olan hava araçları hakkında uygulanmayacaktır. Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları ile uçuş yapılması yasaktır.

Yönetmeliğe göre bir hava aracının havada veya yerde, hareket halinde veya hareketsiz olması fark etmeksizin, bir uçuşun doğrudan amaçlarına yönelik olarak faaliyete geçirilmesi, hava aracının işletilmesi şeklinde kabul edilecektir. İşletenler, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde sigorta yaptırmak ve gerçekleştirilecek her bir uçuşta sigortanın sürekliliğini sağlamak zorundadır. Üçüncü şahısların maruz kalacağı kâr kaybı ve kira kaybı dâhil tüm dolaylı zararlar ise sigorta kapsamı dışındadır.

 

  • Sigorta teminatı, her bir hava aracı itibarıyla olay başına aşağıda belirtilen tutarlardan az olamaz.
  • Asgari sigorta teminatı; orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ve ticari faaliyette bulunmayan şirket statüsünde olmayan kurumlar tarafından eğitim ve gerçek/tüzel kişilerce ticari olmayan hava araçları için %20, zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları için 200.000 SDR’yi geçmemek üzere %5 olarak uygulanır.
  • Ticari amaçlı İHA’lar için ağırlığına göre %8 ile %80 arası, ticari amaçlı kullanılmayan İHA’lar için ağırlığına göre %0 ile %20 oranında uygulanır.
  • Türkiye içinde uçuş yapacak Kanun kapsamında işletme ruhsatına sahip ticari hava taşıma işletmeleri adına işletilen ya da bunların işlettiği hava araçları, Türkiye içinde bir noktadan Türkiye dışına uçuş yapacak sicile kayıtlı hava araçları, ile Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek yabancı tescilli hava araçları için %100 oranında uygulanır.

 

Türk havaalanlarını veya hava sahasını kullanacak işletenin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere riayet etmeden uçuş yapması yasaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmediği tespit edilen hava aracının Türk hava sahasını kullanmasına, havaalanlarına inişine ve uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına izin verilmeyecek olup mevzuatın öngördüğü diğer yaptırımlar uygulanacaktır.