| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket Avukatı Nedir?

MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu “Şirket Avukatı Nedir?” başlıklı makaleyi okumanıza sunarız. Şirket Avukatı Kimdir? Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatı, şirketlerde hukuki danışmanlık hizmeti veren hukukçu ya da avukattır. Şirketler arasında “hukuk müşaviri” olarak da bilinir. Şirket avukatlarının, hukuki gelişmelere hâkim olması ve hukuki konulara yenilikçi bir çerçevede bakabilmesi beklenir. Analitik düşünme yeteneğine sahip olması da hukuk müşavirlerinde aranan özelliklerdir.

Şirket ve iş hukuku gibi ticaret hukukuna ilişkin konularda kendini geliştirmiş avukatlar, şirketlerde kolaylıkla istihdam edilebilir. Peki, şirket avukatı ne kadar maaş alır? Şirket avukatı ne kadar kazanır? Anonim, limited ve komandit şirketlere hukuki destek sağlayan şirket avukatı nedir? Şirket avukatı ne iş yapar? Şirket avukatı nasıl seçilir? İşte en merak edilen soruların cevapları…

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirketler, kuruluşlarından itibaren bir takım hukuki konularla karşılaşır. Bu hukuki prosedürlerin takip edilmesi ve gerektiğinde hukuk çerçevesinde birtakım adımların atılması gerekir. Bu noktada şirket avukatı ne iş yapar? Sorusunun cevabı verilebilir.

Şirket avukatı, hukuki prosedürler için şirketlerin hukuki danışmanıdır. Şirketlere yol gösteren şirket avukatı, şirket yetkililerine her türlü hukuki bilgiyi verir. Sermaye artırımı ve sermaye azaltma gibi işlemlerde aktif rol alan hukuk müşaviri, şirket adına sözleşme hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da şirketin ilgili birimlerine hukuki destek sağlar.

Şirket Avukatının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirket avukatının görevleri ve sorumlulukları oldukça geniştir. Hukuki her konuda şirketlerin danışmanı olan şirket avukatının genel görevi ve sorumluluk alanı, şirketlerin hukuki iş ve işlemleridir.

Şirket avukatı görevleri şöyle sıralanabilir:

 • Şirketin taraf olduğu davalarda, şirketin tüzel kişiliğinin haklarını korumak, şirket avukatının asli görevleri arasında yer alır.
 • Şirket adına dava açmak ve ve şirkete aleyhine açılmış olan davaları takip etmek, şirket avukatının önemli görevleri arasındadır.
 • Şirketlerin kuruluşundan itibaren hukuksal tüm işlemlerde yol göstericidir.
 • Şirketin tüm sözleşmeleri ile ilgilenen şirket avukatları, sözleşmelerin son kontrol ve onaylarını yapar.
 • Şirketlerin icra işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, şirket avukatının görev ve sorumlulukları arasındadır.
 • Şirketin sermayesine ilişkin hukuki destek sağlayan şirket avukatı, sermaye artırımı ve sermaye azaltma işlemleri için hukuksal bir çerçeve çizer.
 • Şirketin vergi süreçleri şirket avukatları tarafından takip edilir ve gerektiğinde hukuksal işlemleri yerine getirirler. Vergi uyuşmazlıklarında gerekli hukuki işlemleri yürütürler.
 • Şirketin icra takip işlemleri de şirket avukatının sorumluluğundadır.
 • İşveren ile işçi arasındaki iş hukuku süreçlerini yürüten şirket avukatı, muhtemel anlaşmazlıklarda işveren ve işçi haklarını korumak için gerekli adımları atar.
 • Şirkete gelen ihtarname, ihbarname ve tebligat gibi evrakların takibi ve bu evrakların geldiği kurum ya da makamlara gerekli cevapları vermek de şirket avukatı görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Şirket Avukatı Nasıl Olunur?

Şirket avukatı olmak için bazı şartları taşımak gerekir. Çünkü; şirket avukatları, herhangi bir ticari oluşumun kuruluşundan başlayarak faaliyeti boyunca sermayeden güvenliğe, davalardan icraya kadar birçok hukuk alanında hizmet verir. Bu alanlar, oldukça mesleki ve sektörel bilgi gerektirir.

Hukuk müşaviri ya da şirket avukatı, şirketteki her türlü hukuki işlemden sorumludur. Bu işlemler, marka algısına ve prestijine olumlu ya da olumsuz etki edebilir. Bu sebeple, şirket avukatlarının alanında uzman ve deneyimli olması beklenir. Şirketlerin hukuki işlemlerinde deneyimlerini kullanan şirket avukatları, asli görevleri çerçevesinde şirketin sürekliliğine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunar.

Şirket avukatı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık belgesi almak gerekir. Ayrıca, ticari hukuk alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması beklenir. Bu çerçevede, şirket avukatı nasıl olunur? Sorusuna cevap olarak şu temel şartlar sayılabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • Şirket ile aynı ilde ikamet etmek.

Bu şartlar, şirketi avukatı olmak için temel şartlardır. Bunun yanında, hukuk müşaviri olarak görev yapmak için şirketlerin aradığı bazı özellikler de vardır. Örneğin; şirket hukuku alanında mevzuata hâkim olmak, iş hukukuna ilişkin kanun ve yönetmelikleri takip etmek, iş davalarına ilişkin karar ve içtihatları takip ederek, bu karar ve içtihatlara göre şirketin durumunu değerlendirmek gibi yetkinlikler de şirket avukatı olmak için önemli kriterlerdir.

Şirket Avukatı Nasıl Seçilir?

Şirketler, ticari faaliyetlerini sürdürmek ve iş süreçlerinde karşılaştıkları hukuki konulardaki sorunlara çözüm bulmak üzere avukatlık ya da hukuki danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu sebeple şirketler, hukuki destek alacakları avukatların ya da hukuk bürolarının seçiminde hassasiyet göstermektedir.

Peki, şirket avukatı nasıl seçilir? Şirket avukatları, şirketlere iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmetleri sağlar. Hukukun her alanında danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan şirketler, bazı konulardaki ihtilaflarda taraf olabilir. Bu sebeple, iş ve ticareti ilgilendiren hukuki konularda profesyonel hukuki danışmanlığı almak önemlidir. Hukukun farklı dallarında hizmet verebilecek bir şirket avukatı seçmek için farklı hukuk dallarında uzman avukatlar barındıran hukuk büroları tercih edilmesi mantıklı bir seçim olacaktır.

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirketler hukukunda uzman olan şirket avukatı, ticaret ve iş hukukuna giren alanlardaki davalara bakar. Şirket avukatının ilgilendiği davalar şunlardır:

 • Mutlak ticari davalar,
 • Şirket acenteliklerine ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Limited şirketlere ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Anonim şirketlere ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Bono, poliçe ve çeklere ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Yolcu ve eşya taşımaya ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Kooperatiflere ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Finansal kiralamalara ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • İflasa ilişkin davalar,
 • Oda ve borsa üyeliklerine ilişkin disiplin cezası davaları,
 • Adi ortaklıklara ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Tüzel kişiliği olan tacirlere ilişkin davaları davalar.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır?

Zorunlu şirket avukatlığı ile ilgili esaslar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) açıklanmıştır. Buna göre, esas sermayesi 250 bin lira ve daha fazla olan şirketler, sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Buna göre, anonim şirketler ve kooperatifler şirket avukatı bulundurmak zorundadır. Şirket avukatı bulundurmayan anonim şirketlere, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari ücret kadar idari para cezası uygulanır.

Cumhuriyet Savcılığı, avukat sözleşmesi ve şirket avukatlığına ilişkin belgeler ibraz edemezse şirket hakkında suç duyurusunda bulunur. Anonim şirketler, şirket avukatı zorunluluğu çerçevesinde savcılık yapılan soruşturmalarda; şirket avukatı sözleşmesi, avukatlık serbest meslek makbuzu ve makbuzlar ile ilgili ödeme dekontunu ibraz etmek zorundadır. Bu sebeple, sadece anonim şirket avukatlığı sözleşmesi yeterli değildir. Limited şirketlerin ise, sermayeden bağımsız olarak şirketi avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

MGC Legal’in Sunduğu Şirket Avukatlığı Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, şirket avukatı bulundurma zorunluluğu olan şirketlerin İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku gibi alanlarda ihtiyaç duydukları şirket avukatı veya hukuk müşaviri için profesyonel avukatlarla hizmet veriyor.

Alanında uzmanlık avukatlarla şirketlerin avukatlık, hukuk müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri için ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan MGC Legal, zorunlu şirket avukatlığı kapsamında şirketlerin hukuki beklentilerini mevzuat çerçevesinde karşılıyor.


İlginizi Çekebilir: Avukatlıkta Reklam Yasağı.

× WP