| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

Siber Saldırı Sonucu Oluşan İhlallerde Yükümlülükler Nelerdir?

RUMEYSA DEMİR
Siber Saldırı Sonucu Oluşan İhlallerde Yükümlülükler Nelerdir?

MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu “Siber Saldırı Sonucu Oluşan İhlallerde Yükümlülükler, Haklar ve Başvuru Yolları Nelerdir?” başlıklı makalemizi okumanıza sunarız.

Siber Saldırı Sonucu Oluşan İhlallerde Yükümlülükler, Haklar ve Başvuru Yolları Nelerdir?

Her geçen gün daha da gelişen teknoloji, siber riskleri ve siber tehditleri öne çıkarmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile siber saldırılar ve veri ihlalleri gibi bir çok tehlikeli durumun önleminin alınıp, güvenliğin sağlanması için yaptırımlar uygulanmaya başlanılmıştır.

Nisan 2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çok ciddi para ve hapis cezalarını öngörmekle beraber, konuyla ilgili olarak bilinçlenmenin hızlandırılması gerektiğini ifade etmektedir. KVKK Kanunu, kişisel temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemeyi ve korumayı amaçlamaktadır.

Siber suç kavramının işlenmesi ile KVKK kapsamında korunmaya çalışılan söz konusu haklar doğrudan ihlal edilmekte ve amaç dışı ya da kötüye kullanıma konu olmaktadır.

Siber güvenliği sağlamaya çalışırken; temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokratik toplum düzeninin gereklerine uyulması, ölçülülük esasına dikkat edilmesi ve özel hayatın gizliliği prensibine uygun bir izlenim oluşturulması hedeflenmektedir.

Siber saldırılardaki mevcut artışlara bağlı olarak, son zamanlarda “Siber Sigorta” yaptırmak alınan tedbirler arasında önemli bir yere sahiptir. Siber sigorta, bilgilerin ihlal edilmesi ile bağlantılı zararlar ve savunma masraflarını, sigorta ettirenin yetkisi dışında üçüncü kişilerin bilgilerine ulaşılması, çalışanların bilgileri açık etmesi gibi önemli konuları kapsamakta ve meydana gelebilecek saldırılara karşı koruma alanı oluşturmaya çalışmaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile mevcut siber risklerin önüne geçebilmek ve doğru mücadele edebilmek adına “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuş bulunmaktadır. Siber Güvenlik Kurulu tarafından ise siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması adına “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi” (USOM) kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Siber olay esnasında, internet servisi aracılığı ile irtibata geçilir ve siber suç boyutunun olup olmadığına karar verilir. Hukuk müşavirliğiyle görüşülüp uygun görülmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve emniyet birimlerinden yetkililerin delilleri toplanması sağlanır. Olayın niteliği ve çözüm şekliyle ilgili bilgi paylaşımı yapılır. Siber olay için medya bilgilendirilmesi yapılması gerekiyorsa Basın ve Halka İlişkin Birimi’yle irtibata geçilir.

× WP