| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

STJ. AV. SEDA ARICI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik”” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup serbest bölgelerde çalışma izni alma yükümlülüğü bulunan yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayacaktır.

Yönetmelik 28.7.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 25/2(a) maddesine dayanılarak hazırlanmakla birlikte; yönetmelikle Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılar için çalışma izni alınması zorunluluğunu hükme bağlamıştır. İzin için yapılacak başvuru ise yurt içinden veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden yapılabilecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre, yurt içinden çalışma izni ve süre başvurusu yapılacağı makam, ilgili serbest bölge müdürlükleridir. İlgili serbest bölge müdürlükleri tarafından yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, başvuruda esnasında bulundurulması zorunlu olan “yabancıya ait yabancı kimlik numarası” ile “yabancı ve kullanıcının kayıtlı elektronik posta(KEP) hesabının” yer aldığı bilgi ve belgeler sisteme kaydedilecek olupbu aşamadan sonra başvurular, değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığı’na iletilecektir.

Bunun yanı sıra, serbest bölgede çalışan yabancıların vatandaşı olduğu ve yasal olarak bulunduğu ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine de çalışma izni başvurusu yapması mümkündür. Bu başvuru; ilgili bilgi ve belgelerin Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilmesinden sonra, başvurunun Türk dış temsilciliğine yapıldığını belirten ve Türk dış temsilciliği tarafından yabancıya verilen referans numarasını içeren bir dilekçe ile birlikte yapılacaktır. Ardından, başvuru değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığı’na iletilecektir.

Başvuru belgelerini hangi belgelerin teşkil ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ve Ekonomi Bakanlığı internet sayfalarında duyurulacaktır.

Başvuru Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilirken dikkat edilecek ise hususlar şunlardır:

•    İstihdam edilecek yabancının yönetici olarak görev yapacak olması veya nitelikli personel olması zorunlu hale getirilmiştir.

•    6458 sayılı Kanun’un ilgili 7, 15. ve 54.maddeleri kapsamında, “Türkiye’ye giriş yasağı, vize verilmemesi veya sınır dışı etme kararı alınması” halleri ile İçişleri Bakanlığınca bildirilen “kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı” açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişkinin bulunmadığı ve tanınmayan ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecektir.

•    Başvurunun Ekonomi Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izin belgesi düzenlenecektir.

 

Çalışma izni süresi bakımından, Yönetmelik ile serbest bölgede istihdam edilecek yabancıların çalışma izinleri ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle düzenleneceğine dair hüküm getirilmiştir.

Çalışma izninin geçerliliği süresinin sona ermesine bağlı iken; çalışma iznini iptali ise şu hallerde söz konusu olacaktır:

•    Yabancıların ve istihdam edenlerin talebine bağlı olarak;

•    Serbest bölgeler mevzuatı çerçevesinde resen iptal;

•    Yönetici statüsü bulunmayan kullanıcı ortakları hariç olmak üzere, yabancının çalışma izni başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde serbest bölgeye gelmemesi;

•    İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünün bulunması durumu hariç tutulmakla birlikte, yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir nedenle sonlandırılması;

•    6735 s. Kanunda belirtilen hallere aykırı olarak çalıştığının tespiti;

•    Çalışmanın herhangi bir nedenle sona ermesi ve çalışma izni başvurusunun sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti;

•    İlgili mevzuat hükümleri  uyarınca Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek veya vize verilmeyecek ya da hakkında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi;

•    Yabancıların sağlık sebepleri veya kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan uzun süre Türkiye dışında kalınması.

 

Sigorta yükümlülüğü bakımından ise çalıştırılacak olan yabancının sigorta girişinin yabancı çalışma izninin Bakanlıkça verilmesinin ardından 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.