| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

SEÇİMLER İLE SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN TEMEL HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİREN VE SEÇİM İTTİFAKINI LİTERATÜRE SOKAN 7102 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

STJ. AV. GÖRKEM BERKAY GÜNEN ELİF BAŞAK DERECİ

16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7102 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”, yayımlanma tarihinde yürürlüğe girerek hayatımıza “Seçim İttifakı” kurumunu sokmuştur.

 

İşbu Kanun “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.” İbaresine yer vererek seçim ittifakı kurulmasını mümkün kılmaktadır.

 

Seçim ittifakı, seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi ile kurulur. İttifaka katılan partilerden birinin vazgeçmesi halinde bile ittifak kalan siyasi partiler içim devam edecektir.

 

Seçim ittifakında yer alan siyasi partiler, seçim pusulasına ilişkin yapılacak kuraya ittifak olarak dahil edilecek olup bunu takiben oy pusulasında da birlikte yer alacaktır. Ayrıca seçim ittifakı, aşağıda alıntılanan madde uyarınca seçim barajına takılan partilerin bu sorununu ortadan kaldıracaktır.

 

“Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz.”

 

Seçim ittifakı partiler arası olabileceği gibi; bireysel de olabilir. Seçime katılma yeterliliği taşıyan bir siyasi parti, seçime katılmaz ise ilgili siyasi partiye üye birey başka bir siyasi partiden; kendi siyasi partisinin yazılı muvafakati bulunması şartıyla aday gösterilebilir.

 

İşbu Kanun ayrıca seçim ve seçmen kütüklerine dair temel bazı hükümlerde değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri sıralayacak olursak;

  • Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacaktır.
  • Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç kurulacak olan Seyyar Sandık Kurulu’nca oy vermesi sağlanacaktır. Seçme hakkını kullanamayan veya kullanırken sıkıntı yaşayan hasta & engelli vatandaşlara bu şekilde yardımcı olunacaktır.
  • Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecektir. Böylece yoğunluk yaşanan sandık bölgeleri rahatlatılacaktır.