| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

REKABET KURULU, GOOGLE’A HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE 93 MİLYON TÜRK LİRASI TUTARINDA CEZA VERDİ

HANDE ÖZGEN

Rekabet Kurulu, 20 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555273 sayılı kararında Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’nden oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının hakim durumun kötüye kullanılması teşkil ettiğine hükmetmiştir. Bu kapsamda Google’ın “lisanslanabilir mobil işletim sistemleri” pazarında hakim durumda olduğu belirtilmiş; Google’ın cihaz üreticileri ile imzaladığı Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde Google arama motorunun varsayılan olarak atanmasına ve arama sekmesinin mobil cihazların ana ekranında konumlandırılmasına, Google Webview bileşeninin ilgili işlev için tek ve varsayılan bileşen atanmasına ve mobil cihazlarda münhasıran eklenmesine ilişkin davranışları hakim durumun kötüye kullanımı olarak değerlendirilmiştir. Ekonomik bütünlükte bulunan tüm şirketler, 93.083.422,30 Türk Lirası tutarındaki cezadan müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

Ayrıca, Google’a Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde “rakip uygulamaların cihaza önyüklemesinin engellenmediğine” ilişkin açık hüküm eklenmesi yönünde görüş yazısı gönderilmesine de karar verilmiştir. Rekabet Kurulu, lisanslamaya ilişkin koşullarda arama motorunun Android cihazlarda ana ekranda konumlandırılmasına, varsayılan olarak atanmasına, Google Webview bileşeninin münhasıran uygulama içi internet tarayıcısı olarak yüklenmesine ilişkin klozların kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edilmesine yönelik hükümlerin sözleşmelerde bulundurulmaması yükümlülükleri getirmiştir.

 

Benzer bir biçimde Avrupa Komisyon’u da 18 Temmuz 2018 tarihli “Case AT.40099 – Google Android” künyeli kararında, genel internet arama hizmetleri, lisanslanabilir mobil işletim sistemleri ve Android işletim sistemi için uygulama mağazası (appstore) pazarlarında hakim durumda olduğunu ifade ederek, 4,34 milyar Euro tutarında ceza vermişti. Bu kararda Komisyon, hakim durumun kötüye kullanımı hallerinden birini teşkil eden “ürün bağlama ve paketleme” (tying  and bundling) davranışına ilişkin koşulların olayda bulunduğunu ve Android ile Google Search uygulamasının ve Google Chrome tarayıcısının cihazlara “bağlandığını” belirtmiştir. Bunlara ilaveten Komisyon, cihazlara Google Search’ün yüklenmesi için üreticilere hukuka aykırı kazançlar sağlandığı ve Android’in Google tarafından onaylanmayan başka bir versiyonunun üretilmesinin engellendiği tespitinde bulunmuştur. Bu uygulamaların rakip tarayıcı ve arama motorlarının Google ile rekabet etme şansını önemli ölçüde engellediği vurgusu yapılmıştır.