| Okuma Süresi: < 1
|

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

AV. IŞIL ÇEVİKEL VANLI

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklikle yapı ruhsatlarında yer alan imza sayısı bürokrasinin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı 100 günlük acil eylem planı kapsamında yapılan düzenlemeyle 20’den 1’e düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile bundan böyle yapı ruhsatlarında, onay makamı olan idarenin imzası yer dışında başka imzaya gerek kalmadan ruhsatlar düzenlenecektir.

 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren ilk defa imar planı yapılacak yapılaşmamış alanlardaki ve yoldan 3,5 metre ve daha düşük parsellerde yapılacak binaların 0.00 kotu yola göre değil, binanın parsele oturan en düşük 2 kotunun ortalamasına göre belirlenecektir. Yani inşa edilen yapıların oturduğu kotun 3.5 metreden fazla olması durumunda, yeni planlanan alanlarda deniz seviyesinden en düşük 2 kot dikkate alınacaktır. Artık bu kotların ortalamasından binalar su basman kotu alacaktır.

 

Bu yeni düzenleme ile İmar Planında belirlenenden daha fazla yapılaşmanın ve eğim nedeniyle bazı binaların daha alt kotlardaki diğer binaları gölgelemesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Artık yeni planlanan alanlarda, denizden bakıldığında eğimli arazilerde uygulamada sıkça gördüğümüz eğime göre kat sayısının değişmesi (yoldan düşük arazilerde binaların yol cephesinde farklı arka cephesinde farklı kat sayısı olması durumu) engellenmek istenmiştir.

 

Ayrıca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin daha önce TSE tarafından hazırlanan standart formlar, yönetmelik ekine de konulmuştur.