Paylaş
MGC Legal Telegram
AŞAĞI KAYDIR

Hizmetlerimiz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


MGC Legal, kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatlarına uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet gösterir ve bu konudaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder. Müvekkillerinin de veri temelli yeni ekonomik düzende başarı sağlayabilmesi için hem kişisel hem de ekonomik verilere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilir. Uzman ekibiyle kişisel verileri ve işlenme amacını müvekkilleri ile birlikte yerinde tespit ederek, müvekkillerinin faaliyet alanına göre tabi oldukları yükümlülükleri en ince ayrıntısına kadar analiz eder. Bu felsefeyle, şirket içi işleyiş politikalarını hazırlar ve bu politikalar ekseninde şirket içi bir tür “Kişisel Verilerin Korunması Rehberi” oluşturulması ve bu programın en etkili şekilde işleyebilmesi için müvekkilleri ile işbirliği içerisinde nitelikli Uyum Projelerini yürütür.

01
TİCARİ SÖZLEŞMELER HUKUKU

TİCARİ SÖZLEŞMELER HUKUKU


MGC Legal, Sözleşmeler Hukuku alanında kadrosundaki uzman avukatlarıyla yerli ve yabancı müvekkillerine tüm sektörlere dair ticari sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi, değerlendirilmesi, müzakeresi alanlarında hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda sözleşmenin hazırlık aşamalarından feshi halinde doğacak sonuçlara kadar her aşamada müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Kadromuz aynı zamanda, sözleşme hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, müvekkilin faaliyet göstermekte olduğu sektöre dair spesifik sözleşmeler ve değişen mevzuat kapsamında tekrar ele alınması gereken sözleşmeler konularında müvekkillerine şirket içi eğitimler sunmaktadır.

02
ARABULUCULUK

ARABULUCULUK


Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun katılımıyla yürütülen, gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Kişinin kendi insiyatifinde olan tüm konularda,kamu düzenini ilgilendirenler hariç olmak üzere, arabuluculuk mesleği yetkili kılınmıştır. MGC Legal olarak da bünyemizde arabuluculuk sınavlarına girerek arabulucu olmaya hak kazanmış avukatlarımız ile yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyip, uyuşmazlık konusunu çözme imkanını sağlamaktayız.

03
YERİNDEN HİZMET

YERİNDEN HİZMET


MGC Legal, müvekkillerinin dar boğazlardan geçtiği dönemlerde veya kaynaklarının yeterli gelmediği zamanlarda onlara yerinde hizmet verme seçeneğini de sunabilmektedir. Bu şekilde, müvekkillerimiz bir yanda yerinde hizmet alırken diğer yanda dışarıdan güçlü bir desteği de hissetmekte ve böylece yerinden hizmet ile gerekli uzmanlığı bir arada bulma konforunu yaşamaktadır.

04
YATIRIM DANIŞMANLIĞI

YATIRIM DANIŞMANLIĞI


MGC Legal, başta doğrudan yabancı yatırımları, bireysel yatırımlar, yeni iş kurma, devlet yardımları ve vergi planlaması olmak üzere geniş bir yelpazede müvekkillerine yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

MGC Legal, disiplinler arası yaklaşımı ve ticari bakışı gözden kaçırmaması sayesinde müvekkillerinin ticari hedeflerine ulaşması için gerekli çözümleri sağlar ve onların karar alma süreçlerini verdiği hukuki tavsiyelerle destekler.

05
YABANCILAR HİZMET PEKETİ

YABANCILAR HİZMET PEKETİ


MGC Legal müvekkili şirketlerin çalışanlarına oturma ve çalışma izinleri alınması süreçlerinde destek verir. MGC Legal insan kaynaklarının en yüksek seviyede mobiliteye sahip olmasını isteyen şirketlerin bu amaçlarına ulaşması için çaba sarf eder.

“Yabancılar Hizmet Paketi” olarak adlandırdığımız hizmetlerimiz arasında sadece oturma ve çalışma izinleri değil, vatandaşlık başvuruları, gümrük geçişlerinde gereken hukuki desteği vermek gibi hizmetler de bulunmaktadır.

06
ŞİRKET MÜŞAVİRLİĞİ

ŞİRKET MÜŞAVİRLİĞİ


MGC Legal; kurumsal yönetim, kurumsal yönetişim, sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, günlük işlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi kurumlarla ilişkiler, idari inceleme ve soruşturmalar ve operasyon destek hizmetleri gibi hizmetleri ile müvekkillerine hukuki konularda destek verir.

MGC Legal bünyesindeki ekiplerimiz bir bütün olarak müvekkillerinin iş dünyasındaki çözüm ortağı olmak için her türlü çabayı gösterir.

07
PROJE YÖNETİMİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA

PROJE YÖNETİMİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA


MGC Legal, müvekkillerinin talebi üzerine onların üzerinde çalıştıkları projelerde yanı başlarında olur. MGC Legal’in esnek organizasyon yetileri müvekkillerinin planlanan projelerini başarıyla gerçekleştirmesini mümkün kılar. Müvekkillerimizin projeleri çok farklı alanlarda ve çok farklı özelliklerde olabilir. Bizim yetkinliğimiz bu projelerin karakter ve özelliklerine uygun ekipler oluşturmakla ortaya çıkar.

08
PROJE FİNANSMANI

PROJE FİNANSMANI


Proje Finansmanı MGC Legal’in favori faaliyet alanlarından birini teşkil eder. Proje Finansmanı Ekibimiz başarılı bir finansmanın ancak finanse edilen projeyi ve yer aldığı faaliyeti iyi tanımakla mümkün olduğunu çok iyi bilir. Bir başka deyişle, MGC Legal kredi sözleşmesi dokümanlarını dokunulmaz metinler olarak değil dikkatle müzakere edilmesi ve müvekkil lehine tadil edilmesi gereken koşullar olarak görür.

09
İŞVEREN HİZMET PAKETİ

İŞVEREN HİZMET PAKETİ


MGC Legal’in İş Hukuku Ekibi müvekkil şirketlerin İK Departmanlarına operasyonları sırasında yakın destek verir. Talep geldiğinde iş hukukunu ilgilendiren süreçleri inceler ve müvekkil şirketlerin değişimi yönetimine destek verip bütün iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için tavsiyelerde bulunur.

MGC Legal müvekkillerini toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde müvekkillerine destek verir ve onların çıkarlarının korunması için her türlü çabayı gösterir.

MGC Legal’in yukarıda bahsi geçen hizmetlerini “İşveren Hizmet Paketi” olarak adlandırıyoruz. Çünkü bu hizmetler ile işverenlerin insan kaynağı ve endüstriyel ilişkiler alanlarındaki her türlü ihtiyacının karşılanması temel amacımızdır.

10
İHTİLAFLARIN HALLİ

İHTİLAFLARIN HALLİ


MGC Legal dava, uluslararası tahkim ve uzlaşma gibi hak arama süreçlerinde müvekkillerini temsil eder.

MGC Legal’in Dava Ekibi hem özel hukuk ve hem kamu hukuku alanlarında faaliyet gösterir bu alanlardaki işleri infaz dahil son derecesine kadar takip eder. 

MGC Legal’in Tahkim Ekibi müvekkillerini ICC ve BIT Tahkimleri başta olmak üzere yerli ve uluslararası tahkim süreçlerinde temsil eder. Bunun yanı sıra bağlantılı olduğu yabancı hukuk bürolarının takip ettiği tahkim süreçleri esnasında Türk Hukukunu ilgilendiren konularda onlara destek verir.

11
HUKUKİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER

HUKUKİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER


MGC Legal her zaman en güncel bilgiye ulaşılması için çalışır. MGC Legal’in muhtelif alanlardaki ekipleri müvekkillerinden gelen her bir sorunu en ince detayına kadar inceleyerek ve çağdaş araştırma ve inceleme tekniklerini sonuna kadar kullanarak ele alırlar.

12
FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI

FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI


MGC Legal müvekkillerinin fikri haklarını yurt içinde ve yurt dışında nasıl korumaları gerektiği konusunda onlara hukuki tavsiyelerde bulunur. Bunu yaparken marka tescili ve bakımı, taklit ürünle mücadele, patent tescili ve korunması ve telif haklarının tescili gibi hizmetler verir.

Bu süreçlerde MGC Legal bu konuda daha sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi aşamasından başlayarak fikri hakların münhasır ve gayri münhasır bir şekilde devri konusunda hizmetler verir.

MGC Legal vermekte olduğu müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra müvekkillerini ayrıca fikri haklarla ilgili davalarda temsil eder.

13
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR


MGC Legal’in M&A Ekibi, birleşme ve devralmalar, ortak girişim, bölünme, küçülme ve yeniden yapılanma başta olmak üzere geniş bir yelpazede yer alan birçok projede müvekkillerine destek olur.

M&A Ekibimiz müvekkillerimiz için riskleri asgariye indirmek ve fırsatları azamiye çıkarmak için her türlü çabayı gösterir. MGC Legal olumlu yaklaşımın risk ve fırsat yönetimi alanında hayati önemi haiz olduğuna inanır ve müvekkillerinin risk alırken dahi kazanabileceğini bilir.

14
ALACAK TAHSİLİ

ALACAK TAHSİLİ


MGC Legal, bir akde veyahut senede dayalı alacaklarını dinamik bir ekiple ve vadesi gelmiş alacakları en kısa sürede tahsil edecek şekilde müvekkillerine Alacak Tahsili hizmeti vermektedir. Bunu yaparken MGC Legal her türlü teknolojik olanaklardan ve ticari istihbarattan sonuna kadar ve ekonomik sınırlar içinde kullanır.

15
AİLE HİZMETİ PAKETİ

AİLE HİZMETİ PAKETİ


MGC Legal müvekkillerine şahıs hukuku, aile hukuku ve miras hukukuyla ilgili konularında danışmanlık yapmakta ve davalarını takip etmektedir.

Aile Hukuku Ekibimiz müvekkillerinden gelen medeni hukuk sorunlarını bütünsel bir biçimde ele alır ve ticaret hukuku ve miras hukuku gibi alanlarda doğabilecek sonuçları da dikkate almaktadır. MGC Legal müvekkillerinin yükek çıkarlarının ancak böyle bütüncül bir yaklaşımla korunabileceğine inanır. MGC Legal’in müvekkillerinin ailevi sorunlarına dönük hizmetlerini “Aile Hizmet Paketi” adıyla anıyoruz, çünkü Aile Hukuku Ekibimiz hukukun diğer alanlarında uzman olan diğer departmanlarla yakın bir işbirliği içinde çalışıp müvekkillerimize en iyi tavsiyeleri sunmaya çalışmaktadır.

16
© MGCLEGAL 2020 / BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR.
Yukarı Git