| Okuma Süresi: < 1
|

OTOPARK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BERK AKKAYA

Otopark Yönetmeliği 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otoparklar’ın nitelikleri, ölçüleri ve kullanımları gibi pek çok husus detaylıca düzenlenmiştir.

 

Yönetmelikle gelen önemli düzenlemelerden biri binayı kullanan kişilerin otopark ihtiyacının aynı bina yahut aynı parselde karşılanmasının zorunlu olduğudur. Ancak bu durum için istisnalar getirilmiştir, parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alanlarının, taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi halinde binada yaşayanların otopark ihtiyacının karşılanması şartı yoktur.

 

Bunun yanında ayrılması gereken engelli otoparkı sayıları da düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre, umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur. Yol üstü otoparklarda engelliler için yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliği esas alınarak yapılacaktır.

Yönetmelikle gelen düzenlemeye göre bir diğer husus da yapı ruhsatı ve kullanma izinleri bu Yönetmelik ile şart koşulan otopark alanları inşa edilip hazır edilmedikçe yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmeyecektir.

Yönetmelikle otopark alanlarının başka amaçlarla kullanılması da yasaklanmıştır.