| Okuma Süresi: < 1
|

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

STJ. AV. EDA ALTIPARMAK

Ön ödemeli konut satışları ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 11 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemesine göre; artık ön ödemeli konut satışı ile ev sahibi olanlar bitimine son 1 yıl kala sözleşmeden cayamayacak olup, ilk 24 aya kadar olan süre içerisinde projeden cayılırsa de farklı oranlarda tazminat ödemek durumda kalınacaktır.

  • Yeni düzenleme yapılmadan önceki uygulamada, ön ödemeli konut satışlarında 36 aylık süre için imzalanan sözleşmelerde tüketici bu sürenin sonuna kadar sözleşmeden dönme hakkını %2 tazminat ödeyerek projeden ayrılma hususunda kullanabiliyordu. Yapılan değişiklik ile artık bu düzenleme değişmiştir. Ön ödemeli konut satışlarında artık 24 aydan sonra yani ödemelerin tamamlanmasına 1 yıl kala tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı kaldırılmıştır.
  • Yeni düzenleme ile tüketicinin sözleşmeden dönmesi ile ödeyeceği tazminat oranları da değişmiştir. İlk 3 ayda dönülürse proje tutarının %2’si, 6 aya kadar %4’ü, 12 aya kadar %6’sı, 24 aya kadar dönülürse %8’i tazminat olarak ödenecektir.
  • Bazı hallerde tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecektir. Bu haller;
  • Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,
  • Tüketicinin ölmesi,
  • Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,
  • Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesidir.
  • Ayrıca, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması halinde tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecektir.

Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yeni düzenlemede bu hususta bir değişiklik yapılmamıştır.