| Okuma Süresi: < 1
|

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA ADAYLARDAN TALEP EDİLEN KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLANMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARAR ÖZETİ


Makale İçeriği

Özet: Kurul tarafından, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda değerlendirme puanlarının, veri sorumlusunun internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının söz konusu kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar bulunmadığına, bu nedenle İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının, maskeleme yöntemleriyle kaldırılmasının uygun olacağına ve ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine ilişkin karar verilmiştir.

 

Karar: 

Kuruma iletilen bir görüş talebi incelemesinde;

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sınava giren kişilerin değerlendirme puanlarının, veri sorumlusunun internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının KVKK’ya uygunluğuna dair görüş talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru hakkında kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar bulunmadığı ve internet ortamında yayımlanan kişisel verilerin tamamen kaybolmadığı göz önüne alındığında değerlendirme puanlarının

– yalnızca müracaat eden ilgili kişilerce görüntülenecek yahut kimlik doğrulaması suretiyle erişim sağlanabilecek şekilde ilan edilmesi gerektiği,

– ilgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının maskeleme yöntemlerinden biri ile kaldırılmasının uygun olacağı, bu kapsamda kişiye ait bilgilerin yalnızca kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da rakamların “A**** B****, 11*******11” şeklinde yıldızlanarak yayımlanabileceği,

– Son olarak Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde üniversiteler tarafından söz konusu kişilerin verilerinin işleneceğine dair ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine

karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 26/12/2019

Karar No: 2019/389

Karar Linki: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6668/2019-389