| Okuma Süresi: 2 Dakika

MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR, NASIL AÇILIR?

AV. BAKİ CEM ATAMIŞ AV. TARIK BOZKURT

Menfi tespit davası nedir? Bu davalar kimlere ve nasıl açılabilir? Menfi tespit davası ve şartları hakkında merak edilenleri Avukat Baki Cem Atamış ve Avukat Tarık Bozkurt aktardı.

Menfi tespit davası, kendilerinden alacakları bulunduğuna iddia edenlere karşı herhangi bir borcu olmadığını ileri süren şahısların, borçtan kurtulma amacıyla açmış oldukları tespit davasıdır.

 

Menfi tespit davasını kimler, ne zaman açılabilir?

Menfi tespit davaları, haklarında bir takip yapılmasa dahi borçları oldukları iddiasıyla kendilerinden bu borcun varlığının kabulü ve tahsilinin talep edildiği şahıslar tarafından açılabilir. Bu bakımdan borçlu olduğu iddia olunan kişi hakkında, takip açılmadan önce de takip açıldıktan sonra da menfi tespit davası açabilir.

 

Menfi tespit davasının açılması durumunda icra takibi durur mu?

Sadece borçlu olunmadığına ilişkin bir davanın açılmış olması yapılacak takipleri durdurmaz. Yapılacak veya yapılmış takiplerin durması için ayrıca mahkemeden bu konu hakkında tedbir kararı da verilmesi istenmelidir. Talep edilen bu tedbirlere ilişkin, mahkeme tarafından karar verilebilmesi için icra takibi yapılmadan önce açılan menfi tespit davalarında, alacağın %15’inden, takip yapıldıktan sonra açılan menfi tespit davalarında ise talep edilen alacağın %115’inden aşağı olmamak üzere teminat verilmesi gerekir.

 

Menfi tespit davası zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak kanunumuz gereği zorunludur. Zorunlu arabuluculuk düzenlemelerinin yürürlüğünden sonra bu konuda bazı ihtilaflar görülmekle beraber, menfi tespit davaları tarafları tacir olsa dahi, bir miktar paranın ödenmesi talebini içermediklerinden, zorunlu arabuluculuğa tabi değildirler.

 

Menfi tespit davasının kabulü veya reddi durumunda sonuçları nelerdir?

Açılan davada mahkeme tarafından davacının iddiaları kabul edilirse bir borcun olmadığı tespit edilmiş olur, açılmış takiplere kaldığı yerden devam edilemez ve takiplerin durması için verilmiş teminatlar da iade alınır.

Mahkeme tarafından davalı olan alacaklının itiraz ve defileri kabul edilirse, davanın reddine karar verilir. Açılmış ve tedbir ile durdurulmuş bir takip varsa kaldığı yerden devam ettirilir ve takiplerin durması için yatırılan teminatlar da alacaklıya ödenir.

 

Link: http://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/kanuni-hak-ve-yasalar/menfi-tespit-davasi-nedir-nasil-acilir-41437260