| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

MAKET ÜZERİNDEN YAPILAN KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN MAĞDURİYETLER GİDERİLMESİ AMACIYLA TİCARET BAKANLIĞI, TBMM MAKETTEN EV SATIŞLARINI ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU’NA SEKİZ MADDELİK ÇÖZÜM PAKETİ SUNDU


1- TEK SİSTEM

Tapu müdürlükleri ve noterlikler arasında kurulacak tek bir sistem üzerinden ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin yapısına ve işleyişine (cayma hakkı, sözleşmeden dönme hakkı, 36 aylık yasal teslim süresi, resmi şekil şartı, teminat vb.) uygun bir sistem oluşturulması gerektiği

2- KAT İRTİFAKI TESİSİ

Satıcı lehine kat irtifakı tesis edilmeksizin ön ödemeli konut satışına başlanması engellenmesinin gerekliliği

3- SEKTÖR TECRÜBELERİNDEN YARARLANMA

Bu süreçte sektör temsilcilerinin (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, İstanbul İnşaatçılar Derneği, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği vb.) uygulamaya yönelik tecrübelerinden faydalanılmasının gerekliği

4- ZORUNLU BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Teminat yöntemlerinden biri olan bina tamamlama sigortasının uygulama alanı şirketlerin finansal durumlarının iyi olmaması ve mali bilgilerini sigorta şirketleri ile paylaşmak konusunda isteksiz davranmaları nedeniyle sınırlı kaldığından, bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması amacıyla Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve sigorta şirketleri ile birlikte altyapı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ve Sonrasında bina tamamlama sigortası tek teminat türü olarak zorunlu hale getirilmesi gerektiği

5- YABANCIYA SATIŞ

Yabancılara yönelik gayrimenkul fuarlarında, şirketlerin broşür ve maket üzerinden satışını yaptıkları inşaatı devam eden projelere ilişkin mevzuatta yer alan teminat yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği sorgulanmasının gerektiği, ve Bina tamamlama sigortası veya mevzuatta sayılan diğer yöntemlerden biri ile teminat altına alınmamış projelerin gayrimenkul fuarlarında pazarlanmasına izin verilmemesi gerektiği ,bu konuda büyükelçiliklere de bilgilendirme yapılmasının gerektiği

6- TECRÜBE YOKSA BİNA YAPMASIN

Ön ödemeli konut satışı yapacak şirketlere iş bitirme veya sermaye sınırlamaları getirilerek inşaat tecrübesi ve sermaye yeterliliği olmayan şirketlerin ön ödemeli konut satışı yapmasının engellenmesi ve  Türkiye’de ön ödemeli konut satışı yapan şirketlerin kayıt altına alınarak takibinin sağlanmasının gerektiği

7- SÖZLEŞMEYE ÖZEL KORUMA

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin tapu siciline otomatik şerh mekanizması işletilmesi ve bu tür sözleşmeler için özel bir koruma sağlanması gerektiği

8- KOORDİNASYON KURUMU

Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Reklam Kurulu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla bir koordinasyon kurumu belirlenmesi ve kurumların bir araya getirilerek çalışma yapması sağlanması ya da bir kurul oluşturulmasının gerektiği raporda belirtilmiştir.