| Okuma Süresi: < 1
|

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ZEYNEP ÖĞRETMEN

Yapılan değişikliğe göre; Yeraltı maden işyerlerinde kullanılan bant konveyörler, TS EN 14973 standardına uygun olacaktır. Taşıma bantları ile ilgili işlemler, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden (18.11.2017) itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Bahsi geçen geçiş süresi içerisinde, yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte olacak, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılacaktır.

 

Bant konveyörler ve tahrik grupları ortaya çıkabilecek herhangi bir yangını durduracak şekilde donatılacaktır. Bu konveyörlerin ve tahrik gruplarının soğutma/söndürme sistemleri ile ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere kullanılan sensörlerle donatılıp donatılmaması, söz konusu donanımların bulundurulması halinde sayıları ve konumları; işyeri özellikleri dikkate alınarak sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecektir.

 

Yer altı maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulacaktır. Bu istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecektir. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri; merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabileceklerdir. Bu husus, aynı işyerinin çeşitli ocakları için de geçerli olacaktır. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim giderlerini, çalıştırdıkları çalışanların sayısına göre aralarında paylaşacaklardır.

 

Yer üstü maden işyerlerinde kurtarma istasyonunun kurulup kurulmayacağı hususu işyeri özellikleri ve acil durum tatbikatları dikkate alınarak belirlenecektir. Bu durum sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecektir.

 

İlkyardım konusunda 29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilecektir.

 

İşbu yönetmelik, 18.11.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nca yürütülecektir.