| Okuma Süresi: < 1

KURUMSAL E-POSTA HİZMETİNİN, GOOGLE (GMAİL) ÜZERİNDEN YİNE AYNI UZANTIYA SAHİP OLARAK KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI İLİŞKİN KARARI

AV. ADEM AKKIR

Karar: Veri sorumlusunun ücretsiz bir kurumsal e-posta hizmeti sunan açık kaynak kodlu Zimbra aracılığıyla …… uzantılı kurumsal e-posta adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Kurumumuz görüşlerini talep eden yazısının incelenmesi neticesinde Kurul tarafından,
§ Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesine;
§ “Server”ları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin de Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinekarar verilmiştir.
Karar Tarihi: 31/05/2019
Karar No:2019/157

Karar Linki: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5493/2019-157