| Okuma Süresi: 2 Dakika

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞVEREN ÇALIŞANINI ÜCRETSİZ İZNE ZORLAYABİLİR Mİ?

AV. EMRE KUŞKAPAN

Koronavirüs nedeniyle pek çok işveren işçileri ücretsiz izin kullanmaya zorluyor. Peki, salgın nedeniyle işveren, tek taraflı aldığı karar ile işçiyi ücretsiz izne gönderebilir mi? Avukat Emre Kuşkapan yanıtladı.

Kural olarak kanunda sayılan, doğum izni, analık izni gibi birtakım ücretsiz izinler dışında ücretsiz izin kullanımı tarafların karşılıklı olarak anlaşmalarına bağlıdır. Ne işveren ne de işçi tek taraflı olarak bu yönde bir talep ve girişimde bulunup karşı tarafın izni/rızası olmadan böyle bir girişimde bulunamaz. İşverenin böyle bir talebi var ise bunu işçiye yazılı olarak bildirmesi ve işçinin bu talebi 6 iş gün içerisinde kabul etmesi gerekmektedir. Nitekim ücretsiz izin süresince iş sözleşmesi askıda kalacağından bu durum aslında iş şartlarına esaslı değişiklik kapsamında değerlendirilmektedir. İşçi eğer ücretsiz izne rıza göstermiyorsa işverenin bunu zorla dayatması mümkün olmayıp burada işverenin izne çıkmak istemeyen işçiyi iş yerine almaması, çalışmasına engel olması, aldığı idari kararı uygulamaya çalışması işverenin iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmamasına rağmen eylemli olarak feshettiği şeklinde kabul edilebilir ve bu durumda işveren işçiye varsa kıdem ve ihbar tazminatını ödemek zorundadır. Ancak işçi böyle bir teklifi kabul etmemekle birlikte bunu doğrudan kendisi açısından haklı bir fesih sebebi sayarak sözleşmesini feshedemez. İşçinin, işverenin bu aşamadan sonraki tutumunu beklemesi, ücretsiz izni kabul etmemesine rağmen kendisini zorla ücretsiz izne çıkarıp çıkarmayacağını görmesi gerekmektedir. Nitekim ücretsiz izin girişimini işçinin reddetmesi halinde işverenin buna riayet ederek işçiyi ücretsiz izne çıkarmaması da mümkün olabilir.

Diğer taraftan eğer işveren ücretsiz izin talebinin geçerli bir nedene dayandığını ortaya koyabiliyorsa, işçinin ücretsiz izin talebini reddetmesi üzerine, ücretsiz izne çıkarmanın arkasında geçerli bir sebep olduğundan bahisle işçiye hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatını ödeyerek onu işten çıkarabilir.

Burada ücretsiz izne zorlama gerekçesinin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığı ise virüsün Türkiye’de geldiği aşamaya, ülkede alınan idari tedbirlere, çalışılan sektörün faaliyet koluna ve çalışma şekline, kısacası virüsün çalışanlara bulaşma ve yayılma riskine bağlıdır. Ayrıca işverenin bu risklerden işçileri korumak için ücretsiz izin kullandırmak haricinde işçilerin gelir kaybı yaşamasını önleyecek daha makul başkaca bir tedbirin olup olmadığına bakılır. Eğer gelinen noktada, objektif olarak bakıldığında, işverenin elinde başka bir seçenek kalmamışsa işverenin ücretsiz izne zorlamasının ve bunu kabul etmeyen işçiyi işten çıkarmasının arkasında geçerli bir sebebin bulunduğu kabul edilebilir. Fakat belirttiğimiz üzere geçerli sebeple işten çıkarmada da işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı devam etmektedir. Geçerli nedenle fesih sadece işçinin işe iade davası açmasına engel olmaktadır.

Link: https://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/kanuni-hak-ve-yasalar/koronavirus-nedeniyle-isveren-calisanini-ucretsiz-izne-zorlayabilir-mi-41475505