| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

KORONAVİRÜS İŞ YERİNDE BULAŞIRSA İŞ KAZASI SAYILACAK MI?


Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görüldü, bu noktada virüsün işçi işveren ilişkisine ne şekilde yansıyacağı da en önemli gündem konularından biri haline geldi. Peki, koronavirüs iş yerinde bulaşırsa iş kazası sayılacak mı? Çok merak edilen bu sorunun yanıtını Avukat Melih Bahtiyar verdi.

İşçi açısından uygun çalışma koşullarını oluşturmak ve gerekli risk analizlerini yaparak kanunun ön gördüğü her nevi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olan işverenlere bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

İşveren tarafından salgından koruma ile ilgili tüm tedbirler alınmalıdır. Bu hususta Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası resmi makam ve diğer bilimsel otoriteler gerekli açıklamaları yapmış ve bunlarla ilgili bir dizi talimatnameleri bilgilendirme kitapçıkları ve tavsiye kararları yayımlanmıştır.

Çalışanlar arasındaki mesafe ayarlanmalı, işyeri hijyeni sağlanmalı, çalışanların şahsi hijyenlerini koruyabilmeleri açısından her türlü kolaylık sağlanmalı ve işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Çalışanların seyahatleri minimum seviyede tutulmalıdır. Zorunlu olmadıkça yurt içi seyahatler dahil iptal edilmeli veya ertelenmelidir. Zorunlu yurtdışı seyahatleri olacak ise kesinlikle 14 gün kuralına uyulmalıdır. İlgili önlemler alındıktan sonra ise her olay kendi içerisinde değerlendirilecektir.

Çalışanın koronavirüse maruz kalmasının iş kazası sayılıp sayılmayacağına dair en kritik husus illiyet bağının tespitidir. COVID-19 gerçek anlamda kendisini gizleyebilen bir virüs olup, özellikle kuluçka süresinde hiçbir belirti olmaksızın kişinin normal hayatına devam etmesine olanak da vermektedir. Kaldı ki bazı vakıalarda görüldüğü üzere kuluçka süresinden sonra dahi, taşıyıcıda herhangi bir belirti olmamasına rağmen virüsü başkalarına bulaştırabilmektedir.

Koronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

Çalışan, çalışması sırasında enfekte olursa bu bir iş kazası kapsamında değerlendirilecektir. Çalışan işveren tarafından yurt dışına gönderilmiş ve 14 gün kuralına uyulmadan çalışmaya başlatılması sonrasında işyerinde vakıalar görülmeye başlandı ise muhtemelen illiyet bağı kurulacak ve olayın yine iş kazası olduğu kanısına varılacaktır.

İş yeri sınırları dışında, iş ile ilgili olmayan bir durumda enfekte olduğu tespit edilebilen bir çalışanın ise bu virüsü kapması iş kazası sayılamaz. Zira illiyet bağı yoktur.

Son olarak önemli hususlardan bir tanesi enfekte olmuş bir çalışanın çalışmaya devam etmesi ve diğer çalışanlara virüsü bulaştırması konusunda ortaya çıkmaktadır. Çalışan bu belirtileri göstermese dahi çalışma arkadaşlarına yayması durumunda, diğer çalışanlar açısından durum iş kazası olarak değerlendirilecektir.

Önerimiz, işverenler tarafından koronavirüse ilişkin tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması, bu tedbirlerin denetlenmesi ve iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Çalışanların ise bu kural ve talimatlara sıkı şekilde uymaları gerekmektedir.

Link: https://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/saglik/koronavirus-is-yerinde-bulasirsa-is-kazasi-sayilacak-mi-41477713