| Okuma Süresi: < 1
|

KONKORDATO KOMİSERİ KİMDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

AV. BURCU GÖKTAŞ

Konkordato anlaşmalarının gerçekleşebilmesi ve yapılabilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerinde bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişiye konkordato komiseri denir. Konkordato komiserinin görevleri İİK m.290 hükmünde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
  • Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
  • Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
  • Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
  • Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
  • Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi vermek.
  • Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
  • İİK m. 8-10-11-16-21-359 hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında da uygulanır.

Komiserin konkordatoya ilişkin işlemlerine şikayetler, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Ayrıca bir kişi, eş zamanlı olarak “beşten fazla dosyada” geçici komiser ve komiser olarak görev yapamazlar.