| Okuma Süresi: 2 Dakika

KAMUDA ÇALIŞAN HAMİLE PERSONELİN DOĞUM İZNİ

AV. EMRE KUŞKAPAN

Doğum izni için covid-19 önlemleri kapsamında kamu çalışanlarını kapsayan yeni bir süreç gündeme geldi. Kamuda çalışan hamile personel artık 24. haftadan itibaren izinli sayılabilecek. Konuyla ilgili detayları Avukat Emre Kuşkapan anlatıyor.

Normal şartlarda doğum izninin şartları ve ne kadar süre ile kullanılacağı iş kanununda belirtilmiştir. Buna göre kadın çalışan kadın, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta çalışamaz. Çoğul gebelikte ise bu sürelere 2 hafta daha eklenir ve 10’ar hafta olarak uygulanır. Burada çalışamaz derken bunu yasaklayıcı bir hüküm olarak düşünmemek gerekir. Eğer sağlık durumu uygun ise doktor onayı ile kadın işçi doğumdan önceki son 3 haftaya kadar çalışabilir ve bu durumda çalışarak geçirdiği diğer 5 haftayı da doğum sonrası için verilen 8 haftalık süreye ekletebilir. Benzer şekilde olası bir erken doğumda da kadın çalışanın doğum öncesi kullanamadığı süreler doğum sonrasına ilişkin 8 haftalık izin süresine eklenir. Yani genel olarak kadın çalışan normal dönemde, hamileliğin 31, 32. haftasından sonra doğum iznine ayrılabilmekteydi.

Koronavirüs sürecinde alınan tedbirlerden bir tanesi de kamuda çalışan hamile personelin durumuna ilişkindi. Bilindiği üzere covid-19 salgınının etkilerini göstermeye başladığı dönemde kronik rahatsızlığı bulunan personel ile belli bir yaşın üstünde olan personel idari izinli sayılmıştı. 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme sürecine girileceğinin açıklanmasıyla birlikte idari izinli sayılan personelin akıbeti de merak konusu olmuştu. 29.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/8 Sayılı Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu genelge ile buna bir açıklık getirildi ve dendi ki ‘’Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı haricinde kalan diğer kamu kurumlarında çalışan ve yönetici pozisyonunda olmayan personeller arasında, 60 yaşın üstünde olanlar ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.’’ İlgili genelde kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın da görüşleri ile kamuda çalışan hamile personelin hamileliğin 24. haftasından itibaren 32. haftasına kadar idari izinli sayılmaları kabul edilmişti ki belirttiğim üzere zaten 32. haftadan sonra da normal doğum izni başlıyor.

HAMİLELİK İZNİ ARTIK 24. HAFTADAN BAŞLIYOR

Yani ilgili genelge ve bu kapsamda alınan karar uyarınca kamuda çalışan hamile personel 24. hafta ile 32. hafta arasında idari izinli sayılacak. 32. hafta itibariyle de doğum izni süresi başlıyor, doğumdan sonra da 8 haftalık bir ‘analık izni’ dediğimiz izin var. Yani bu şartlar altında, 24. hafta itibariyle görevine ara veren personel doğumdan sonraki 8. haftadan sonra işinin başına dönebilir.

Link: https://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/kanuni-hak-ve-yasalar/kamuda-calisan-hamile-personelin-dogum-izni-41542103