| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

KAÇAK GEÇİŞLERDE KESİLEN PARA CEZASININ YÜZDE ALTMIŞI SİLİNİYOR

AYŞE NUR KARAOSMANOĞLU

Teklifin 20. Maddesi ile tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası ve para cezalarının geçiş ücretinin on katından dört katına indirilmesi, ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların onbeş gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde geçiş ücreti, onbeş günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezalarının tahsil edilebilmesi amaçlanmıştır.

 

MADDE 20- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin; birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “on” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen onbeş günlük süre beklenmez.”

“(9) Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları Bakanlık tarafından işletilen otoyolları ve erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için; beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ise Bakanlık tarafından 3996 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için de uygulanır.””

 

Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından da şu şekilde bir açıklama yapılmıştır:

 

“Birkaç gün önce çıkan bir torba kanun oldu. İdari para cezalarına da yapılandırma getirildi. Köprü geçişi veya otoyol cezası varsa onu yapılandırma şansı vardı. Biz istedik ki çok sayıda insan muhatap ciddi cezalar da var. Daha önceki yasayla kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içinde parasını öderse ceza yoktu. 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk. Amacımız caydırıcı olmasıydı. Yine de gördük ki insanımız atlayabiliyor. Bakiyem var zannediyor. HGS’den geçmesi gerekiyor OGS’den geçiyor. Dolayısıyla Meclis’e verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. 6 katlık kısmından vazgeçiyoruz. 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Yüzde 25 indirimli alacağız peşin ödemede. 7.5 milyon tebligat var bizde. 10 kat ceza 950 milyon TL, 800 bin de özel sektörün tebligatı var. Toplam miktar 8 milyon 300 bin. Cezanın yüzde 60’ından vazgeçeceğiz.”

 

Kanun teklifi, 11.05.2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuş; Komisyon tarafından 15.05.2018 tarihinde rapor oluşturulmuştur. Teklifin kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurul’una sunulması ve kanunlaşması beklenilmektedir.