| Okuma Süresi: 2 Dakika

İSTİRDAT DAVASI NEDİR, NASIL AÇILIR?

AV. BAKİ CEM ATAMIŞ AV. EKREM CAN NARIN

İstirdat davası, hukuk alanında en çok arananların başında geliyor. Konuyla ilgili istirdat davası nedir, istirdat davası neden ve nasıl açılır, istirdat davası kaybedildiğinde tazminat ödenir mi gibi sorular merak ediliyor. Tüm bu soruların yanıtlarını ise Avukat Baki Cem Atamış ve Stajyer Avukat Ekrem Can Narin veriyor.

İstirdat davası, bir kimsenin aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz edilmediği veya itirazın reddedilmesinden kaynaklı, kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı geri alabilmesine imkân tanıyan dava türüdür.

İstirdat Davasını Kimler Açabilir?

İstirdat davasını borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişiler açabilmektedir. Eğer bu borç üçüncü kişi tarafından ödenirse üçüncü kişi borçlu olmayacaktır, davacı yine borçlu kalacaktır. Dolayısıyla bu davayı borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişi kimse o açabilecektir.

İstirdat Davası Ne Zaman Açılabilir?

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geri alınmasını isteyebilir.

İstirdat Davasının Açılabilmesi İçin Arabuluculuğa Başvurulması Gerekli Mi?

Arabuluculuğa başvurmanın gerekli olduğu haller kanunda düzenlenmiştir. Dolayısıyla konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak kanunumuz gereği zorunludur. Bu nedenle, eğer ki alacak ticari bir uyuşmazlık içeriyor ve taraflar tacir ise o zaman arabuluculuğa gitmek istirdat davasının açılabilmesi için zorunlu olacaktır.

İstirdat Davasının Kabulü Veya Reddi Durumunda Sonuç Ne Olur?

Dava mahkemece kabul edilir ise hüküm ödenen paranın geri verilmesini içerdiğinden bir alacak ilamı gibi infaz edilebilir. İlam bir davada mahkemenin verdiği hükmün ne olduğunu gösteren resmi belgedir. Alacak ilamı ile birlikte borç daha kolay tahsil edilebilir hale gelecektir.

Davanın kabul veya reddi halinde tazminata karar verilmez. Menfi tespit davasından farklı olmakla birlikte menfi tespit davası sırasında ödeme nedeniyle istirdat davasına dönüşmüş bir dava ortaya çıkarsa o zaman tazminata karar verilebilir.

Davanın kabul edilmesi veya reddedilmesi durumunda ek bir yükümlülük doğmayacaktır. Ancak çıkan sonuca itiraz etmek isteyen taraf durumu bir üst yargı merciine taşıyabilme imkanına sahip olabilecektir.

Link: http://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/kanuni-hak-ve-yasalar/istirdat-davasi-nedir-nasil-acilir-41426117