| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

İSTANBUL’DA YENİ TAHKİM MERKEZİ

MELİSA CAN

İstanbul’da yeni tahkim merkezi

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları bugünlerde Türkiye’de rağbet görüyor. Arabuluculuk ile ilgili yeni düzenlemelerden sonra, gözler şimdi tahkime çevrildi. Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ortasında artık yeni bir tahkim enstitüsü var: İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC).

 

Hızla gelişmekte olan tahkim dünyasında, hem ad hoc tahkim hem de kurumsal tahkim, uyuşmazlıkların hakemler aracılığı ile çözümü için iki farklı opsiyon olarak yer alıyor. Ancak kurumsal tahkimin ve kurumsal tahkim merkezlerinin yeri önemini korumaya devam ediyor.

 

Son yıllara kadar tahkim, uyuşmazlıkların hakemler aracılığıyla çözülmesi kültürü Türkiye’de Avrupa ve Amerika’da olduğu kadar gelişme kaydetmemişti. Gelişme kaydetmemesinin en büyük sebebi ise Türk Mahkemelerinin, Yargıtay’ın hakem kararlarının uygulanması ile ilgili vermiş olduğu tutarsız kararlardı. Mahkemelerin hakem kararlarının iptali ile ilgili takdir yetkisi çok genişti ve bu sebeple bir tahkim kurumundan veya ad hoc tahkim aracılığı ile alınan hakem kararının Türkiye’de icra edilmemesi ihtimali yüksekti. Bu sebeple Türkiye’de tahkim kurumuna karşı güven oluşmamış idi.

 

Yeni gelişmeler ile birlikte, ISTAC Türkiye’de uyuşmazlıklarını çözmek isteyen kişilerin tahkim kurumuna karşı olan ön yargılarını yok etmeyi planlıyor.

 

ISTAC 2015 yılı Kasım ayı itibariyle faaliyetlerine başladı. ISTAC Kuralları, Türkiye’nin profesyonel hakemleri ve üniversitelerin akademik kadroları tarafından hazırlandı. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) , Amerikan Tahkim Birliği (AAA), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) gibi dünyanın lider tahkim kurumlarının resmi kuralları, ISTAC Kuralları hazırlanırken örnek alındı.

 

Ayrıca Seri Tahkim (Fast Track Arbitration) ve Acil Durum Tahkimi (Emergency Arbitration) ISTAC Kuralları, ISTAC Kurallarının bir parçasını oluşturur ve bunların amacı Türkiye’de gerektiği takdirde tahkim işlemlerini hızlandırmaktır.

 

ISTAC’ın getirdiği en önemli avantaj, hakem kararlarının icrasına ilişkindir. Uyuşmazlıkta taraflardan biri veya her ikisi Türkiye’de ikamet ettiği takdirde, ISTAC kararları yerel mahkeme kararları gibi icra edilecektir, bu sebeple kararların icrası için ayrıca bir karar alınmasına veya daha fazla yargılama giderine gerek kalmayacaktır.

 

İşbu sebeplerden ötürü, yeni tahkim kurumu ISTAC’ın, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına daha fazla önem kazandıracağına ve İstanbul’un Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın tam ortasında bulunan bir metropol olarak tahkim dünyasının yeni merkezi olacağına inanıyoruz.