| Okuma Süresi: < 1

İŞE ALIMLARDA LİYAKAT

ST. AV. RUMEYSA DEMİR

Son yıllarda özellikle siyasiler tarafından ‘Liyakat’ kavramı oldukça sık kullanılmaktadır. Mesleki açıdan değerlendirildiğinde liyakat kavramı, eldeki verilere dayanarak bir seçim aşamasının, adaylar arasında mesleğin gerekliliklerine uygunluk ölçüsüne paralel olarak sonuçlandırılması şeklinde ifade edilmektedir.

Türk Mevzuatında ise liyakat, Anayasanın 70. maddesinde “Hizmete almada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka ayrım gözetilemez” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu husus 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Maddesinde, “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Kamu yararının gözetilmesi ve etik davranış bilincinin personele kazandırılması liyakat sisteminin yerleşmesi ve uygulanması açısından önemli bir yere sahiptir. Kamu personeli görevlerini ifa ederken kanun ve yönetmeliklerle belirtilen etik davranışlara uymakla yükümlüdür. Personel yönetimi ile ilgili yapılacak çok işlem vardır. Performansın değerlendirilmesi, işlerin nasıl yapılacağı, bürokrasinin nasıl azaltılacağı, ücretler açısından eşitliğin sağlanması gibi çok fazla işin olduğundan söz edebiliriz.

İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışları ile ilgili olarak genel düzenlemeler yapabilme ve genel düzenin sağlanması açısından talimatlar verebilir. Bu talimatlar dürüstlük kuralına uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. İşverenin yönetim hakkı, eşit davranma, işverenin bilgilendirme yükümlülüğü gibi önemli sınırlar dahilinde şekillenmektedir. Özel sektör açısından işçi hakları oldukça önemli olmakla beraber, uygulamada işçi haklarının ciddi anlamda zedelendiğini görmekteyiz. İşverenin yönetim hakkı Anayasa, yasa, toplu iş sözleşmesi, iş akdi, iç yönetmelik, işyeri uygulamaları kapsamında belirlenmiş hususlara aykırı şekilde kullanılamaz.