| Okuma Süresi: < 1
|

İŞ YERİNDE TACİZ HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

BEGÜM BAYRAM

İş Kanunu’nun 24-2/b maddesine göre; işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa işçi sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Kanunun 24-2/d maddesine göre; işçi diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması halinde bu durumu işverenine bildirmeli ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, işçi sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

İş Kanunu’nun 25-2/c maddesinde işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması durumu ise, işveren açısından haklı fesih sebebi olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda cinsel tacizin suç olduğuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesi uyarınca bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

Suçun işlenmesini kolaylaştıran ve suçu işleyen kişinin mesleği gibi durumlarda cinsel taciz suçunun nitelikli hali söz konusu olmaktadır. TCK’da cinsel tacizin nitelikli hallerinin düzenlendiği hükmün ilgili kısımlarına göre suçun hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi hâlinde suçun basit şeklinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde de bu husus düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.