| Okuma Süresi: 2 Dakika

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BÜLTENİ

MGC LEGAL

4 Eylülde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca pandemi nedeniyle uygulanan fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Eylül tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

 

2020 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) EKLEMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Eylül ayında asgari ücretli çalışanların, gelir vergisi diliminin %15’ten %20’ye çıkması neticesinde oluşacak gelir kaybının telafisi için net kazanca tamamlayıcı asgari geçim indirimi eklenmesi uygulaması bu ay başlıyor.

 

İŞYERİ AÇMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 9 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

MOĞOLİSTAN İLE YAPILAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

7 Mart 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasındaki sosyal güvenlik hukuku ilişkilerini düzenlemek amacıyla imzalanan ve 24 Eylül 2020 tarihinde onaylanan anlaşma, iki ülke arasındaki; sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri, geçici iş göremezlik yardımları, yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları, cenaze yardımı, iş kazaları ve meslek hastalıkları hükümlerini ve uygulanacak mevzuatı düzenlemektedir. Anlaşma ile getirilen en önemli düzenleme emeklilik hakkının ve aylığının belirlenmesinde sigortalılık süresi yeterli değilse iki taraf sigortalılık sürelerinin birleştirilebilmesidir. Anlaşma neticesinde düzenlenen konular çerçevesinde taraflar arasında sigortalılar için mütekabiliyet sağlanmıştır.

 

POLONYA İLE YAPILAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

17 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerini düzenlemek amacıyla imzalanan ve 24 Eylül 2020 tarihinde onaylanan anlaşma, iki ülke arasındaki; sosyal güvenlik alanındaki ilişkilere ilişkin hükümleri ve uygulanacak mevzuatı düzenlemektedir. Anlaşma ile getirilen en önemli düzenleme emeklilik hakkının ve aylığının belirlenmesinde sigortalılık süresi yeterli değilse iki taraf sigortalılık sürelerinin birleştirilebilmesidir.

Anlaşma neticesinde düzenlenen konular çerçevesinde taraflar arasında sigortalılar için mütekabiliyet sağlanmıştır.

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, BELİRSİZ ALACAK DAVALARI İLE İLGİLİ, KARARIN YAYININDAN ÖNCE AÇILAN DAVALARDA HER İKİ DAİRE GÖREV ALANINA GİREN BÖLGELERDE VERİLEN KARARLAR BAKIMINDAN YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İLE YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİNİN ÖNCEKİ UYGULAMALARINA DEVAM EDİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden aynı Dairenin görev alanındaki bölgelerden gelen dosyalarda birleşme öncesi uygulamalarına güven duyularak açılan davalarda aynı Dairenin önceki uygulamalarına devam edilecektir. Hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri ve sürpriz karar verme yasağı gereği birleşme tarihinden önce yukarıda belirtilen esasları dikkate alan ilk kararın Yargıtay Kararları Dergisi veya başkaca yolla yayını tarihinden sonra açılan davalarda belirtilen ilkeler uygulanacaktır. Başka bir anlatımla açıklanan kararın yayınından önce açılan davalarda her iki Daire görev alanına giren bölgelerde verilen kararlar bakımından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin önceki uygulamalarına devam edilecektir. Davacı tarafça kıdem tazminatı, fazla çalışma, fazla çalışma alacağının %5 fazlası, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacakları talep edilerek belirsiz alacak davası açılmıştır. Davanın açıldığı tarihte kıdem tazminatı miktarı belirlenebilir olduğundan belirsiz alacak davasına konu edilmez. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden Dairenin görüşüne güvenilerek belirsiz alacak şeklinde açılan bu davada hükmün onanması gerekmektedir, şeklinde karar vermiştir.