| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BÜLTENİ​ – ŞUBAT 2021


SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELLERİNİN YILLIK İZİNLERİ DEVREDİLECEK

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.​

Buna göre; kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli personel çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabilecek. Konuya ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 4/B’li (sözleşmeli) kamu personelimiz, 2020 yılındakiler dahil kullanamadıkları yıllık izinlerini bir sonraki yıl da kullanabilecek. Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk. 4/B’li çalışanlarımıza hayırlı olsun.” şeklinde açıklama yaptı.

Resmi Gazetede yayımlanan 3507 sayılı karar ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”a şu cümleler eklenmiştir: “Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”​

Ayrıca bu karar ile Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği verilebilecektir. Bu düzenleme ile bu öğretmenler sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak sözleşmeli personellerin dışında bırakılmıştır.

AYM, YETKİ TESPİTİ DAVASININ UZUN SÜRMESİ NEDENİYLE ‘SENDİKA’ HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

Karara göre yetki başvurusu yapan Sendika’nın başvurusunun, yetki itirazları da dahil olmakla birlikte 22 ay sürmesi, yargılamanın makul sürede yapılmaması nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği tespit edilmiştir. Bu tespitle birlikte sendikaya manevi tazminat ödenmesine de hükmedilmiştir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 MART 2021’E KADAR UZATILDI

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 19 Ocak 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Tebliğe göre 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine;​

Dezenfektan imalatı (Tarımsal ve diğer kullanımlar için) (doğal dezenfektanlar hariç) çok tehlikeli,​

Doğal dezenfektan imalatı tehlikeli,​

Lahmacun ve pidecilik faaliyeti (imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) az tehlikeli,​

Döner, ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) az tehlikeli olarak sınıflandırılarak eklenmiştir.​

Ayrıca ilgili listede “Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri” satırı “Motorlu kara taşıtlarına yakıt sistemi (benzin, dizel, LPG, CNG, LNG vb.) montajı ve bakımı hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

BASIN İLAN KURUMU’NDAN BASIN KURULUŞLARINA COVİD-19 DESTEĞİ

Genel Kurul resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, Covid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen ödevlerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”nin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.​

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2. maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.​

Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46,66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacaktır.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler ile yalnız reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlar, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 27. maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinden muaf tutulacaklardır.​

İşbu Genel Kurul Kararının yukarıda yer alan kararları 30/04/2021 tarihine kadar uygulanır. Bu uygulanma süresinin 6 ay süreyle uzatılabilmesi konusunda Kurum Genel Kurulu toplanıncaya kadar Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

SİGORTA PRİM TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımladı.​

Alınan kararla 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021’e uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter’dan yaptığı açıklamada, 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için sigorta prim teşvik süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.