| Okuma Süresi: 2 Dakika

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BÜLTENİ​ – EKİM 2020

AV. ERDAL İŞBİLİR AV. ENGİN BERKAY UZUN

5 Ekim’de yayınlanan İşkolu Tespit Kararları uyarınca,;​

Depoya gelen ürünlerin tasnifi, paketlenmesi, etiketlenmesi, ayrıştırılması, yüklenmesi, depolanması ve ambarlanması faaliyetlerinin; ‘gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk’ iş kolunda yer aldığı,​

Tren geçişi için rayların temizlenmesi, geçen trenlerin takibinin yapıldığı, bariyerle trafiğin açılıp kapanması faaliyetlerinin ‘taşımacılık’ işkolunda yer aldığı,​

Otomatik hemzemin geçitlerindeki bakım, onarım, arıza işleriyle ilgilenme faaliyetlerinin ‘taşımacılık’ işkolunda yer aldığı,​

Karara bağlanmıştır.​

16 Ekim’de yayınlanan İşkolu Tespit Kararları uyarınca,;​

Bariyerli hemzemin geçitlerinde seferlerin aksamaması, can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla demiryolunu destekleyici faaliyetlerinin ‘taşımacılık’ işkolunda yer aldığı,​

Tiyatro, sahne ve güzel sanatlar faaliyetlerine destek amaçlı büro yönetim ve diğer destek faaliyetlerinin ‘ticaret, büro ve eğitim ve güzel sanatlar’ işkolunda yer aldığı,​

Özel güvenlik hizmeti faaliyetlerinin ‘savunma ve güvenlik’ işkolunda yer aldığı,​

Belediye işlerinin yapılması faaliyetlerin ‘genel işler’ işkolunda yer aldığı,​

Karara bağlanmıştır.​

​27 Ekim’de yayınlanan İşkolu Tespit Kararları uyarınca,;​

ATM cihazları, para sayma makinaları vs. bankacılık ekipmanlarının montajı, kurulumu, yazılımı ve bakımı faaliyetlerinin ‘metal’ işkolunda yer aldığı,​

Radyo TV programcılığı ve yayıncılığı faaliyetlerinin ‘Basın, yayın ve gazetecilik’ işkolunda yer aldığı,​

Karara bağlanmıştır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA VE TEŞVİKLER UZATILDI.​

16 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı Kanundaki düzenleme ile Bakanlığın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesi süreci ile ilgili yetkisi 4 aydan 1 yıla çıkartıldı.​

Halihazırda uzaktan çalışma ve teşvikler 31 Ekim’e kadar sürdürülebilecektir. Ancak her halükarda Bakanlığın söz konusu süreyi 11.10.2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatma yetkisi bulunmaktadır.​

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİNİN KAPATILMASI SONRASINDA BAŞKAN VE ÜYELERİNİN YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE HER İKİ DAİRE KARARLARINDA UYUŞMAZLIK KONUSU HUSUSLAR GÖRÜŞÜLMÜŞ VE BAZI UYGULAMALARIN AŞAĞIDAKİ GİBİ BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR:​

Türklerin yabancı ülkelerde o ülke vatandaşları ya da şirketleriyle birlikte kurdukları şirketler aracılığıyla aldıkları işler kapsamında çalıştırdıkları Türk işçilerin alacaklarından yabancı kişinin şirketteki pay durumu, gerçek bir pay değil de şirketin kurulması için yerine getirilmesi gereken bir formalite gereği ise, işçilik alacaklarına karşı tüzel kişiliğin arkasına sığınmak hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilip, Türk firmasının sorumluluğuna gidilecektir.​

Kanun yoluna başvuru süresinin hakim tarafından hatalı gösterilmesi halinde, kararda belirtilen süre içerisinde kanun yolu hakkının kullanılmasına imkan tanınacaktır.​

Asıl işverenin ileri sürdüğü zamanaşımı definden yalnızca asıl işveren yararlanır, alt işverenin ileri sürdüğü zamanaşımından ise asıl işveren de yararlanır.​

ANAYASA MAHKEMESİ, KURUMSAL E-POSTALARA MÜDAHALENİN BELİRLENEN KOŞULLARA AYKIRI OLMASI HALİNDE ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.​

Anayasa Mahkemesi 14.10.2020 Tarihli E.Ü. Başvurusu ile ilgili karar ile, başvurucunun kurumsal mailinden yaptığı yazışmalar doğrultusunda işten çıkarılması yönündeki olayın; Anayasa m. 20’de düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve Anayasa m. 22’de düzenlenen haberleşme hürriyetinin ihlali niteliğinde olduğuna, bu nedenlerle ilgili işe iade davasının yerel mahkemeye iadesine, karar vermiştir. ​

Anayasa Mahkemesi böylece bir anlamda 2016 yılındaki içtihadını tekrarlamış ve AİHM’nin “Barbulescu/Romanya” kararıyla getirdiği sınırlamalara uyulması gerektiğini belirtmiştir. Günün sonunda, çalışanın kurumsal e-posta hesabının, önceden açık bir bilgilendirme yapılmadan denetime tabi tutulması ve bu maillerden ötürü iş sözleşmesinin feshi hukuka aykırı olup, önceden açık bir bilgilendirme yapılması, izlemenin ölçülü olması ve daha uygun bir yolla denetimin gerçekleştirilememesi halinde bu kurumsal iletişim araçlarının işveren tarafından denetimi hukuka uygun sayılmaktadır.​

FESİH YASAĞI, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI 2 AY DAHA UZATILMIŞTIR.​

27 Ekim’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca Fesih Yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması 2 Ay daha Uzatılmıştır. Bu kararla birlikte kısa çalışma uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecektir.​

 

​Sunum için tıklayın.