| Okuma Süresi: < 1
|

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARİN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKİNDAKİ YÖNETMELİKTE DEGİSİKLİK YAPİLDİ

STJ. AV. SEDA ARICI

«Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik» 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin «Temel İlkeler» başlıklı 5.maddesinin d bendinde hükümlülerle yakınlarına «ayda dört kez görüşme» şeklinde düzenlenen ifade, «haftada bir kez» ibaresi şeklinde değiştirilmiş, bununla birlikte, aynı Yönetmeliğin 19. ve 20. maddelerinin başlığı sırasıyla «tutuklunun müdafi, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi» ve «hükümlünün avukat, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi» şeklinde değiştirilmiş olup, arabuluculara ve uzlaştırmacılara da tutuklu ve hükümlülerle görüşme imkanı verilmiştir.

 

Eklenen fıkralarda tutuklu/hükümlü ile arabulucu görüşmesinin ne şekilde ve hangi şartlarda yapılacağı da düzenlenmiştir.