| Okuma Süresi: < 1
|

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

AV. EDA AKKAYA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 13.05.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Kararın amaç ve kapsamı dahilinde; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personeline fazla mesai ücreti ödenecektir.

Karara göre Fazla Mesai Ücreti, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelinin mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapması halinde ödenecektir.

Bu Karar ile beraber fazla mesai yapan her personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği süre ayda 50 saati geçemeyecek olup, söz konusu her saat için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinde 1,83 lira olarak belirlenmiş ücretin 5 katı esas alınacaktır.

Fazla mesai yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren fazla çalışma cetveli düzenlenecektir ve bu cetvel, söz konusu personelle birim amiri tarafından imzalanacaktır.

Karar kapsamında getirilmiş önemli bir düzenleme de Karar hükümlerine göre fazla mesai alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek olmasıdır.

Kararın hükümleri ise 1 Mart 2017 ile 31 Ağustos 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.