| Okuma Süresi: < 1
|

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KARARLARI YAYIMLANDI

AV. EDA AKKAYA

29.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2016 Tarihli ve 6807, 6808, 6810 Sayılı Kararları yayımlanmıştır.

1.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2016 tarihli toplantısında, “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6807 sayılı Kararı ile onaylanmasına karar verilmiştir.

·            Bu Usul ve Esaslar; doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde sunulan hizmetlere ilişkin bedeller, güvence bedeli ve bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esasları kapsamaktadır.

2.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2016 tarihli toplantısında 6808 sayılı karar ile, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları”nın 4. maddesinin 2. fıkrasının, 13. maddesinin 2. fıkrasının ve 16. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiştir.

3.      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2016 tarihli toplantısında, “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik olarak 6810 sayılı Karar’ın 1. maddesinde dağıtım şirketlerinin 2017 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları belirlenmiştir.

·         6810 sayılı Karar’ın 2. maddesi uyarınca, bu kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.