| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME YOLDA

AYŞE NUR KARAOSMANOĞLU

Kamunun malumu olduğu üzere 2017 yılı, 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin takdir komisyonlarınca tespit edildiği yıl olmuştur. Birçok bölge ve semtlerde takdir komisyonları tarafından 2017 yılına oranla fahiş artışlar gerçekleştirilmiş ve emlak vergisi mükelleflerinin mağdur edilmesi ihtimali doğmuştur. Emlak vergisi mükellefleri bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için onlarca dava açmıştır. Bu davaların neredeyse tamamı halihazırda derdest davalardır.

 

Ortaya çıkan bu mağduriyet kamu vicdanını da yaralamış ve sonunda konu hakkında kanuni bir düzenleme yapılması zarureti hasıl olmuştur. Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan, TBMM Başkanlığı’na arzı Bakanlar Kurulu’nca 11.09.2017 tarihinde kararlaştırılan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Hali hazırda komisyonda olan kanun tasarısının en kısa sürede de yasalaşacağı düşünülmektedir.

 

Kanun tasarısının bu alandaki genel gerekçelerinden birisi 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi olarak gösterilmiştir. Madde ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Tasarının 41. Maddesine göre; takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınacaktır.

 

Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınacağı açıklanmaktadır.

 

BU KONUDA AÇILMIŞ DAVALAR NE OLACAK?

Bu kanun tasarısı ile akıllara gelebilecek bir soruyu daha cevaplamak gerekmektedir. Eklenecek geçici madde açılmış ve derdest olan davaların sona ermesi sonucunu doğurmayacaktır.

Açılmış olan davalar takdir komisyonları kararlarının hukuka aykırı olması sebebiyle açılmıştır. Yapılacak yargılama sonunda takdir komisyonlarının kararının hukuka aykırı bulunması halinde artış belirtilen sınırdan az olsa dahi takdir komisyonu kararları iptal edilecektir. Getirilmiş olan bu düzenleme ise 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hukuka uygun olduğu tespit edilmiş olsa dahi, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması halinde aşan kısmın törpülenmesi ve 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınması sonucunu doğurmaktadır. Yani, bir yerde takdir komisyonu kararının dava edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin belirtilen sınırı aşması durumunda bu kanun uygulama alanı bulacaktır.

 

 

SORULARINIZ İÇİN CANLI DESTEK HATTI : 0850 333 66 96